• น 002-62
  • บริษัท เจพี อาร์คิเท็คส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 128/134 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-620-514,08972415

   1. นายจิรวัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ส-สถ 2092
   ตั้งแต่วันที่
   09 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   08 มกราคม 2565

  • น 001-62
  • บริษัท เค พี เอ็น อาร์คีเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 101/5 บ้านโนนมะกอก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

   เบอร์โทรศัพท์ 088-7513219

   1. นายกัมปนาท เกตุอำไพ ส-สถ 2389
   ตั้งแต่วันที่
   04 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   03 มกราคม 2565

  • น 049-61
  • บริษัท ทเวลฟ์อ็อคท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 9/34 อ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 096-4799265

   1. นายธานินทร์ เมฆินทรางกูร ส-สถ 1982
   ตั้งแต่วันที่
   24 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 ธันวาคม 2564

  • น 048-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานออกแบบณัฐจิราอาร์คิเตค

   ที่อยู่บริษัท 30/321 พระลือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

   เบอร์โทรศัพท์ 0816803394

   1. นายณัฐกานต์ เกตุชาวนา ส-สถ 2272
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 047-61
  • บริษัท เบ็กแซมเพิล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 47 หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-4219258

   1. นายศุภวุฒิ วุฒิจักร ส-สถ 1575
   2. นายบวร หงส์ประภัศร ภ-สน 1030
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 046-61
  • บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/92 เกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6418483

   1. นางสาวกชกร วรอาคม ส-ภส 81
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 045-61
  • บริษัท แอคซิสดีไซน์แอนด์คอนสทรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 33/1 ชมดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 0894456929

   1. นางสาวกัญญาณัท ธนายุตธนิน ภ-สถ 15751
   ตั้งแต่วันที่
   29 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   28 พฤศจิกายน 2564

  • น 044-61
  • บริษัท ฮิดเด้น อาคิเต็ก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 222/7 หมู่ที่ 4 นาวีเฮาส์15 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

   เบอร์โทรศัพท์ 084-079-3262

   1. นายประพันธ์ วิหคาภิรมย์ ส-สถ 2874
   2. นาย พรธนวัฒน์ บ่อเกิด ภ-สถ 22059
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   14 พฤศจิกายน 2564

  • น 043-61
  • บริษัท เอ็นบีบีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1ห้อง เอส-03 สาทรใต้ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่27 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายรวิช ควรประเสริฐ ส-สถ 2373
   ตั้งแต่วันที่
   12 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   11 พฤศจิกายน 2564

  • น 042-61
  • บริษัท มิวแทนท์ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 111/132 5/11 เอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-637722

   1. นายปรัชญา สุขแก้ว ส-สถ 2319
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   15 พฤศจิกายน 2564

  • น 041-61
  • บริษัท นูเซ็น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 97/58 หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-637722

   1. นายมฤคย์ จันทวิมล ภ-สถ 11696
   2. นายภัค พรมเชิดชู ภ-สถ 11691
   ตั้งแต่วันที่
   09 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   08 พฤศจิกายน 2564

  • น 040-61
  • บริษัท เอ็มโอดี อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 92/1 พระพินิจ สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายคณินทุ์ อ่ำกำเนิด ส-สถ 3243
   2. นายมฤคย์ จันทวิมล ภ-สถ 11696
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   15 พฤศจิกายน 2564

  • น 039-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสเซมบิลด์

   ที่อยู่บริษัท 123/263 หมู่ที่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

   1. นายเบญจรงค์ โอภาธนากร ส-สถ 3168
   ตั้งแต่วันที่
   30 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   29 ตุลาคม 2564

  • น 038-61
  • บริษัท มอร์ไอเดีย มอร์ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/99 สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

   1. นายสิริชัย สิทธิสันต์ ส-สน 244
   ตั้งแต่วันที่
   30 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   29 ตุลาคม 2564

  • น 037-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณานับดีซายน์

   ที่อยู่บริษัท 92 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย22 แยก5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   1. นางสาวณัฐชานันท์ ศิริประเสริฐ ส-สถ 2893
   2. นายคฑาภัช หอภัทรชนจินดา ภ-สถ 7508
   ตั้งแต่วันที่
   26 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   25 ตุลาคม 2564

  • น 036-61
  • บริษัท ไทย โอบายาชิ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 161 ราชดำริ นันทวัน ชั้น 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2525200
   เบอร์โทรสาร 02-2525381

   1. นายกรกฎ อ่อนต้น ส-สถ 1590
   2. นายพีร ดลพนิต ส-สถ 2137
   ตั้งแต่วันที่
   26 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   25 ตุลาคม 2564

  • น 035-61
  • บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 14/55 หมู่ที่ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   1. นายวรวัจน์ เงยไพบูลย์ ส-สถ 747
   ตั้งแต่วันที่
   12 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   11 ตุลาคม 2564

  • น 034-61
  • บริษัท เปเปอร์สเปซ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25 สาทร 9 เค.เอส ชั้นที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ส-สน 213
   2. นายทรงกิจ ขอถาวรวงศ์ ภ-สน 173
   ตั้งแต่วันที่
   11 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   10 ตุลาคม 2564

  • น 033-61
  • บริษัท อาร์คิเทคเจอร์ ดีไซน์ อินโนเวชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 508/145 สุคนธสวัสดิ์ คาซ่าซิตี้ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-553-2668
   เบอร์โทรสาร 02-5532669

   1. นายอานนท์ เรืองกาญจนวิทย์ ส-สถ 2434
   ตั้งแต่วันที่
   10 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   09 ตุลาคม 2564

  • น 032-61
  • บริษัท สถาปนิกตะวันออก จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 321/53-54 นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายพิรัส พัชรเศวต ส-สถ 2038
   ตั้งแต่วันที่
   03 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   02 ตุลาคม 2564

  • น 031-61
  • บริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 71 กรุงธนบุรี เอส.เค. ชั้น 8 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

   1. นายกฤต อภิบาลปฐมรัฐ ส-สถ 3099
   ตั้งแต่วันที่
   28 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   27 กันยายน 2564

  • น 030-61
  • บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2782 ลาดพร้าว 130 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   1. นางสาวศรัญญา ครุวาทนนท์ ส-สถ 3096
   2. นายวีรภัทร แสนทวีสุข ภ-สถ 16025
   ตั้งแต่วันที่
   28 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   27 กันยายน 2564

  • น 029-61
  • บริษัท ธนรังษิภัค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 126/9 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 052-088175

   1. นายรังษี เตมิยาคาร ส-สถ 1057
   2. นายธนานต์ บุญเสรฐ ภ-สถ 1553
   ตั้งแต่วันที่
   17 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   16 กันยายน 2564

  • น 028-61
  • บริษัท ไอเดีย ทู อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1 อิสรภาพ 5 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

   1. นางสาวสุชาดา วรดำรง ส-สถ 2138
   ตั้งแต่วันที่
   10 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   09 กันยายน 2564

  • น 027-61
  • บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทคแอนด์ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   1. นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส-สถ 2278
   2. นายภราฎรณ์ ทรงบรรเทิง ภ-สถ 10976
   ตั้งแต่วันที่
   29 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   28 สิงหาคม 2564

  • น 026-61
  • บริษัท พี เอ เอ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 66 สุขุมวิท 21 คิวเฮาส์ อโศก ชั้น 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   1. นายพรเดช อุยะนันทน์ ส-สถ 1872
   2. นายสุธี โรจนุตมะ ภ-สถ 3028
   ตั้งแต่วันที่
   24 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 สิงหาคม 2564

  • น 025-61
  • บริษัท นิคเคน เซคเค (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 11/1ห้องเลขที่ 2203/1 ชั้น 22 สาทรใต้ เอไอเอสาทร ทาวเวอร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายดวงฤทธิ์ บุนนาค ว-สถ 526
   2. นางสาวไพลิน อินทร ภ-สถ 14466
   ตั้งแต่วันที่
   24 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 สิงหาคม 2564

  • น 024-61
  • บริษัท ดับบลิว บาลานซ์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/10 รัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5090974
   เบอร์โทรสาร 025090974

   1. นายไกรภพ พิริยะอรุณโรจน์ ส-สถ 3152
   2. นายพิเชษฐ์ ปิยะพิสุทธิ์ ภ-สถ 9590
   ตั้งแต่วันที่
   23 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   22 สิงหาคม 2564

  • น 023-61
  • บริษัท โฟร์บี อาร์คิเทคท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 75/111.B ชั้นที่39 สุขุมวิท19(วัฒนา) สุขุมวิท อาคารชุดโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   1. นายเฉลิมศักดิ์ เปรมาสวัสดิ์ ส-สถ 463
   2. นายฐานันดร์ กัมพลพันธ์ ภ-สถ 1223
   ตั้งแต่วันที่
   22 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   21 สิงหาคม 2564

  • น 022-61
  • บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 61/120 ทวีมิตรซอย1 พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1620838

   1. นายวิเชียร วงษ์นิมมาน ว-สถ 536
   2. นายสุชาติ บรรณปัญญา ส-สถ 2324
   ตั้งแต่วันที่
   22 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   21 สิงหาคม 2564

  • น 021-61
  • บริษัท เค ดับบลิว ที ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1032 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

   1. นายกฤตธี บินอับดุลลาห์ ส-สถ 1905
   2. นายวิรัช เวสสะศรีสิริ ส-สถ 1906
   3. นางสาวทิพย์รัตน์ อาภรณ์รัตน์ ส-สถ 2344
   ตั้งแต่วันที่
   21 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 สิงหาคม 2564

  • น 020-61
  • บริษัท เปเปอร์สเปซ (ประเทศไทย)จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25 สาทร9 เค.เอส ชั้นที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ส-สน 213
   2. นายทรงกิจ ขอถาวรวงศ์ ภ-สน 173
   ตั้งแต่วันที่
   09 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   08 สิงหาคม 2564

  • น 019-61
  • บริษัท สเต็ลล่าร์ แทร็ค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 23 ชั้น 5 บางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   1. นายธนะชัย ชิตโสภณดิลก ภ-สถ 9364
   ตั้งแต่วันที่
   03 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   02 สิงหาคม 2564

  • น 018-61
  • บริษัท วิษณุแพลน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 284/1 สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   1. นายธวัชชัย ภูแช่มโชติ ส-สผ 32
   ตั้งแต่วันที่
   06 กรกฎาคม 2561

   ถึงวันที่
   05 กรกฎาคม 2564

  • น 017-61
  • บริษัท อยู่ดีดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 19/23 อยู่เย็น 6 เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 053-400900

   1. นนายกิตติวัฒน์ ณ รังษี ส-สถ 2999
   ตั้งแต่วันที่
   29 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   28 มิถุนายน 2564

  • น 016-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เอ เอส กรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 40/7 หมู่ที่ 4 หลวงบ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   1. นายอมรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ส-สถ 2960
   ตั้งแต่วันที่
   20 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   19 มิถุนายน 2564

  • น 015-61
  • บริษัท กรีน คอนเทกซ์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 597 จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

   1. นางสาวดารากร สืบชมภู ส-สผ 29
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564

  • น 014-61
  • บริษัท ยูอาร์ดีอี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 241 จรัญสนิทวงศ์ 68 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

   เบอร์โทรศัพท์ 064-1469535

   1. นางสาวเบญจรงค์ ทุมปัดชา ส-สผ 27
   2. นายวิทยา เจริญไชย ภ-สถ 13462
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564

  • น 013-61
  • บริษัท กรีนรีโวลต์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท ตู้ปณ.87 ปณศ.สามเสนใน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   1. นายพิพัฒ จันทร์ชู ส-สถ 2931
   2. นายสุทัศน์ สัมภวะมนตรี ภ-สถ 8410
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564

  • น 012-61
  • บริษัท อีโม-ดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 21 พหลโยธิน 9 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-279-1291
   เบอร์โทรสาร 02-279-1291ต่อ1

   1. นางสาวอภิญญา ตรีสวัสดิ์ ภ-สถ 2347
   2. นายไพโรจน์ คงเจริญ ภ-สถ 9265
   ตั้งแต่วันที่
   24 พฤษภาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 พฤษภาคม 2564

  • น 011-61
  • บริษัท พิพิธพล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 112 สุขาภิบาล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 02-726-4500
   เบอร์โทรสาร 02-726-4004

   1. นายประกิต พนานุรัตน์ ว-สถ 580
   ตั้งแต่วันที่
   11 พฤษภาคม 2561

   ถึงวันที่
   10 พฤษภาคม 2564

  • น 010-61
  • บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 487 ศรีอยุธยา BSV ชั้น 5 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2481143 กด 0
   เบอร์โทรสาร 02-726-4004

   1. นางสาวบุณฑริกา วรรณพิณ ว-ภส 70
   2. นายธัชพล สุนทราจารย์ ภ-ภส 187
   3. นายสมเกียรติ โชควิจิตรกุล ภ-ภส 432
   ตั้งแต่วันที่
   02 พฤษภาคม 2561

   ถึงวันที่
   01 พฤษภาคม 2564

  • น 009-61
  • บริษัท ดรากอน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 81 สุขุมวิท 26 สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 022604370

   1. นายประภากร วทานยกุล ว-สถ 404
   2. นายสมเกียรติ โล่ห์จินดาพงศ์ ว-สถ 625
   ตั้งแต่วันที่
   27 เมษายน 2561

   ถึงวันที่
   26 เมษายน 2564

  • น 008-61
  • บริษัท เอ็ม ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3 ลาดพร้าววังหิน 14 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-931-6351
   เบอร์โทรสาร 02-931-6351

   1. นายชัยพฤกษ์ ใจเย็น ส-สถ 2761
   2. นายพิเชษฐ์ เหลืองสว่าง ภ-สถ 15204
   ตั้งแต่วันที่
   09 มีนาคม 2561

   ถึงวันที่
   08 มีนาคม 2564

  • น 007-61
  • บริษัท อินเว เดคคอเรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63/81 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

   เบอร์โทรศัพท์ 080-494-9944

   1. นายสุรศักดิ์ คำทอง ส-สถ 2745
   2. นายเวธิต อาจสำอางค์ ภ-สถ 13921
   ตั้งแต่วันที่
   09 มีนาคม 2561

   ถึงวันที่
   08 มีนาคม 2564

  • น 006-61
  • บริษัท เหรียญ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/56 ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-946-7554
   เบอร์โทรสาร 02-946-7553

   1. นายสรธร สมบูรณ์สุข ส-สถ 2868
   2. นายภูมิ ศุภพิพัฒน์ ภ-สถ 8213
   ตั้งแต่วันที่
   14 กุมภาพันธ์ 2561

   ถึงวันที่
   13 กุมภาพันธ์ 2564

  • น 005-61
  • บริษัท ธภัทร จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3 เสรีวิลล่า 1 แยก 2 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 02-743-4400
   เบอร์โทรสาร 02-748-0597

   1. นางสาววิมลศรี รุจิระกิติวกุล ส-สถ 2121
   2. นายภัทร คชะภูติ ภ-สถ 2081
   ตั้งแต่วันที่
   13 กุมภาพันธ์ 2561

   ถึงวันที่
   12 กุมภาพันธ์ 2564

  • น 004-61
  • บริษัท สกิดมอร์ โอวิ่งส์ แอนด์ เมอร์ริลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 689 สุขุมวิท (ซอย 35) ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มคลอเทียร์ ชั้น 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   1. นายสุเทพ ลิ้มพุทธอักษร ว-สถ 377
   ตั้งแต่วันที่
   12 กุมภาพันธ์ 2561

   ถึงวันที่
   11 กุมภาพันธ์ 2564

  • น 003-61
  • บริษัท ชาร์โคล ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 19 ซ.พระรามเก้า 43 (ซอย23เสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0533669
   เบอร์โทรสาร 02-077-8211

   1. นายสุธี ลิมมณี ส-สถ 2869
   2. นายคณิต มีขนอน ภ-สถ 11004
   ตั้งแต่วันที่
   12 มกราคม 2561

   ถึงวันที่
   11 มกราคม 2564

  • น 002-61
  • บริษัท แท็ก อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 75/159 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

   เบอร์โทรศัพท์ 02-023-7601
   เบอร์โทรสาร 02-023-7601

   1. นายจาตุรนต์ สิงหนาท ส-สถ 2281
   2. นายธงชัย อรุณเลิศวิทยา ภ-สถ 10853
   ตั้งแต่วันที่
   12 มกราคม 2561

   ถึงวันที่
   11 มกราคม 2564


โชว์รายละเอียด: 50