ขอสอบถามเรื่องการสอบขอ ใบอนุญาติสถาปนิกผังเมือง กรณีผู้เซ็นชื่อที่เป็นสถาปนิกสามาัญเพื่อรับรองบุคคลที่จะสอบเข้าขอใบอนุญาติสถาปนิกผังเมือง จำเป็นต้องเป็นสถาปนิกผังเมืองที่มีใบอนุญาติมากกว่า 5 ปีขึ้นไปมั้ยครับ หรือว่า สถาปนิกหลักก็สามารถเซ็นรับรองให้ผู้ยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้เหมือนกัน


ย้อนกลับ