เรื่องการยื่นผลงานเลื่อนระดับเป็นสามัญสถาปนิก ผลงานการอำนวยการและควบคุมงานก่อสร้าง(บริษัทรับเหมาก่อสร้าง) โดยหน้าที่ ทำ Shop Drawing เขียน Shop Drawing ดูแลเรื่องวัสดุในโครงการ รวมถึง เร่งรัดและตรวจสอบหน้างาน อาคารที่มีขนาดเกิน 1000 ตร.ม และสูงเกิน 15 ม.และทางบริษัทที่ว่าจ้างไม่ได้จัดสถาปนิกสามัญ มาร่วมทำงานด้วย โดยมีเพียงสถปนิกระดับภาคีปฏิบัติงานที่หน้างาน สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญได้หรือไม่ครับ หากไม่ได้ มีวิธีการแก้ไขอย่างไรเนื่องจากไม่มีอำนาจขอให้บริษัท จัดหาสามัญสถาปนิกมาช่วยคุมงาน ขอบคุณครับ


ย้อนกลับ