รบกวนตรวจสอบเรื่องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วยด้วย เนื่องจากได้รับช้ามาก จะได้รับหลังจากวันเวลาของวันที่มีกิจกรรมที่ต้องตอบกลับหรือเข้าร่วมเกือบทุกครั้งครับ


ย้อนกลับ