Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect / Chief Project Architect

วันที่ 05/02/2018


รายละเอียด

วางแผน บริหารโครงการ ในส่วนแบบ โครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing ประสานงานระหว่าง Owner, Designer, Supplier, Contractor

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 05/02/2018 to 30/04/2018

ข้อมูลบริษัท

Headroom Estate Co., Ltd.

บุคคลที่ติดต่อ:
เราคือบริษัทรับสร้างบ้านหรูชั้นนำ ต้องการผู้ร่วมงานตำแหน่ง Senior Architect ที่มีคุณสมบัติดังนี้ ประสบการ ขั้นต่ำ 5 ปี (มีประสบการณ์ เข้าใจขั้นตอนงานก่อสร้าง พิจารณาเป็นพิเศษ) รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ บริหารเวลาเป็น มีความเป็นผู้นำ ใช้ AutoCAD Sketchup MS Office ได้ดี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม ค่าเดินทางพิเศษ ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพกลุ่ม ตรวสุขภาพประจำปี วันหยุดยาวช่วง สงกรานต์ และ ปีใหม่ และสวัสดิการอื่นๆ ทำงาน จันทร์ - เสาร์