Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

วันที่ 22/02/2018


รายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ 1. ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามแบบ งบประมาณ และวิชาชีพ 2. วางแผนการทำงานให้ช่าง ผู้รับเหมา และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ผลักดันให้แผนงานก่อสร้างเสร็จตามงวดงานและตามสัญญาจ้าง 4. จัดทำรายงานการก่อสร้างทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้รับเหมา ผู้บริหาร ลูกค้า ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นต้น 6. ดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยบริเวณรอบโครงการก่อสร้าง 7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2-3 ชั้น อย่างน้อย 10 ปี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 4. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 5. หากมีใบประกอบวิชาชีพหรือสามารถสื่อสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ***กรุณาส่งประวัติส่วนตัวและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ sawarot.suk@jarken.net บุคคลที่ติดต่อได้ : น.ส.สวรส สุขรมย์

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 22/02/2018 to 01/02/2019

ข้อมูลบริษัท

บ.จาร์เค็น จำกัด

บุคคลที่ติดต่อ: