Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

พนักงานเขียนแบบ / สถาปนิก /วิศวกรโครงสร้าง

ตำแหน่ง บจ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์

วันที่ 25/01/2017


รายละเอียด

- เพศไม่จำกัด อายุ 25- 40 ปี - วุฒิปวช - ปริญญาโท ด้านสถาปัตย์ / ก่อสร้าง / วิศวกรรมโครงสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมAutoCad ในการเขียนแบบ 3 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยี BIM ZBuilding Information Modeling) ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณา เป็นพืเศษ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 25/01/2017 to 31/12/2017

ข้อมูลบริษัท

บุคคลที่ติดต่อ:
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม งานออกแบบ และควบคุมงาน สาธารณูปโภค ระดับประเทศ เช่น สะพาน ถนน รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ ฯลฯ