Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Interior Designer

วันที่ 07/03/2018


รายละเอียด

ขอบเขตงาน : - ติดตาม,เร่งรัด และตรวจหน้างานในส่วนงานตกแต่งภายในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ - ร่วมแก้ไขปัญหางานก่อสร้างในส่วนงานตกแต่งภายใน - พัฒนาและปรับปรุงงานออกแบบตกแต่งภายใน - ประสานงานกับทางผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาควบคุมงาน คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องภายในโครงการ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/03/2018 to 30/04/2018

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

บุคคลที่ติดต่อ:
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 - 45 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน 3. มีใบประกอบวิชาชีพ 4. ประสบการณ์รวม 5 ปี ขึ้นไป ผ่านงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ (กรณีที่เคยผ่านงานบริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทผู้รับเหมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 6. หากมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน Landscape & Interior จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft / AutoCAD / Adobe / Autodesk / AutoCAD ติดต่อ คุณเนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล โทร.081-255-1990, 02-751-5100-5 ต่อ 12, ส่งประวัติมาที่ Recruit@cel.co.th