Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Design Specialist

วันที่ 23/07/2018


รายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ • ออกแบบงานตกแต่งภายในของโครงการที่รับผิดชอบ ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ • ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และ Suppliers • ให้คำแนะนำ และสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายงานต่างๆ • ประสานงานกับทางโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ คุณสมบัติ • เพศชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานออกแบบ ที่อยู่อาศัย (บ้าน คอนโด) • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรู้ ความชำนาญด้านการอ่านแบบ ออกแบบ และจัดทำ Presentation • สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี (Sketch-up , 3Dsmax, AutoCad, Bim, Photoshop / Illustrator ) • มีความคล่องตัวสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บริหารการจัดการเรื่องเวลาได้ ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ • ปฏิบัติงาน 5 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานนอกสถานที่/ นอกเวลาได้

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 23/07/2018 to 22/08/2018

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | AP (THAILAND) Public Company Limited

บุคคลที่ติดต่อ:
สามารถส่ง Resume & Portfolio ได้ที่ email : apirak_e@apthai.com หรือโทรศัพท์ 065-5186989