Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง DESIGN COORDINATE INTERIOR / ASSISTANT INTERIOR PROJECT MANAGER

วันที่ 05/11/2018


รายละเอียด

Job Description : - งานจัดทำ แบบ Detail Drawing และ Document Presentation - งานควบคุมการก่อสร้างตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด - งานประสานงาน และบรีฟข้อมูล Scope of Work : งานจัดทำ แบบ Detail Drawing และ Document Presentation - งาน Sketch แบบและจัดทำ Detail แบบหลังจากได้รับ Concept design / Mood and Tone ลงใน Space ที่ได้รับโจทย์มาจากทาง Designer ผู้ออกแบบ และปรับแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อย - จัดเตรียมแบบและปรับรูปแบบให้เป็นแบบฟอร์มของบริษัท Studio W เพื่อดำเนินงาน เขียนแบบ design ต่อ - จัดทำ document material ที่ทาง designer ได้เลือกไว้เป็นข้อมูล และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการอัพเดท ตามข้อมูลจริง เพื่อส่งต่อให้ทางทีม props และทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมการก่อสร้างตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด - จัดวาง Schedule ควบคุมการดำเนินงานตกแต่งให้ตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดวางตารางงานการเข้างานของทีมต่างๆ ให้สอดคล้องกับระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จของงาน - ติดตามงาน และความคืบหน้าของงาน ให้เสร็จตามที่กำหนดไว้ - ทำเอกสารส่งมอบงาน เมื่องานเรียบร้อย - สามารถตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ - รวบรวมผลการตรวจคุณภาพงาน รายการแก้ไข และจัดทำรายงานสรุป งานประสานงาน และบรีฟข้อมูล ‐ ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า การขอข้อมูลรายละเอียดของ Project ความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของงาน ประสานงานระหว่าง Project กำลังดำเนินการ แจ้งกำหนดการดำเนินการงานของแต่ละทีม การขอเข้าพื้น ที่ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย และดำเนินการประสานงานทีมอื่น ๆสำหรับการแก้ไขหากมีข้อบกพร่อง ‐ ติดต่อประสานงานกับทาง Designer, ทีมจัด Props แจ้งรายละเอียดของงาน หรือส่งข้อมูลให้ทางทีม Designer, ทีม Props เพื่อดำเนินงานต่อ ติดตามงานของทางทีม Designer ตามตารางเวลางานที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามกำหนดการ สามารถ ‐ ติดต่อประสานงานกับ Foreman/ Supplier แจ้งรายละเอียดของงาน แบบ Drawing และตารางการเข้างานให้ทาง Foreman Qualification : - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ, ตกแต่งภายใน หรือมีความใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท - สามารถใช้โปรแกรม MS Office, AutoCAD, 3Ds MAX, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี - สามารถพบลูกค้าเพื่อรับ Requirement และนำมาออกแบบหรือถ่ายทอดให้ทีมงานได้ครบถ้วน - มีความรับผิดชอบสูง อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน - สามารถทำงานเป็นทีม, ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีในเวลาอันคับขัน - มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 05/11/2018 to 31/12/2018

ข้อมูลบริษัท

Studio W Co.,Ltd

บุคคลที่ติดต่อ:
สนใจติดต่อ : ที่อยู่บริษัท : 3/5 ซอยพร้อมศรี 1 (สุขุมวิท 39) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 | เบอร์โทรศัพท์ : 0-2261-4824-5 | เบอร์แฟ็กซ์ : 0-2662-7713 | Email : sm.studiow@gmail.com