Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Admin for FF&E Designers

วันที่ 05/11/2018


รายละเอียด

Admin for FF&E Designers (ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์จัดทำสรุปเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภายในทั้งหมด) * Job Description * - งานจัดทำ Specification และ Presentation - งานจัดซื้อ และจัดหา - งานประสานงาน และบรีฟข้อมูล | Scope of work | งานจัดทำ Specification และ Presentation - ทำงานร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายออกแบบภายใน ในการกำหนด สเปควัสดุตกแต่ง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและงบประมาณ - นำเสนอรูปแบบ FF&E ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น loose furniture, lamp, artwork ทั้งหมด ที่สอดคล้องกับ รูปแบบงานออกแบบ - ดูแลในเรื่อง scheme สี / ผ้าบุ / วัสดุต่างๆ ให้เหมาะสมกับ concept ของแต่ละโปรเจคนั้นๆ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดของวัสดุ และอุปกรณ์รวบรวมรายการทีใช้เพื่อการตกแต่ง รวมถึงทำ material board ของโครงการนั้นๆด้วย งานจัดซื้อ และจัดหา - จัดหาวัสดุใหม่ๆเพื่อให้ Designer เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม - สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ และ โคมไฟตกแต่ง - ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ( IKEA, Prop ) - งานรับและเช็คเฟอร์นิเจอร์หน้าไซต์งาน งานประสานงาน บรีฟข้อมูล และ งานเอกสาร - จัดทำบรีฟข้อมูล ในส่วนของงาน Material และ Specification ทั้งหมด - ประสานงานโดยตรงกับ Supplier ผู้ผลิตและจัดส่ง Loose Furniture ให้ตรงตามรูปแบบและกำหนดเวลา - จัดทำงานเอกสาร Furniture Diagram และ Furniture List - จัดทำงานเอกสาร Material Specification เช่น Wallpaper, Curtain และ Loose Furniture (เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสั่งทำ) - จัดทำงานเอกสาร Clear Furniture & Props - จัดทำงานเอกสารส่งมอบงาน - จัดทำงานเอกสารสรุป ราคาเฟอร์นิเจอร์ | Qualification | - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ความสามารถหรือมีความใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท - มีความเข้าใจในเรื่องของวัสดุ (Material) ในการเลือกใช้และการผลิต - สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, AutoCAD, Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์การทำงาน FF&E กับงานออกแบบ Residential จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 05/11/2018 to 31/12/2018

ข้อมูลบริษัท

Studio W Co.,Ltd

บุคคลที่ติดต่อ:
สนใจติดต่อ : ที่อยู่บริษัท : 3/5 ซอยพร้อมศรี 1 (สุขุมวิท 39) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 | เบอร์โทรศัพท์ : 0-2261-4824-5 | เบอร์แฟ็กซ์ : 0-2662-7713 | Email : sm.studiow@gmail.com