Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก 1 ตำแหน่ง **ด่วน

วันที่ 09/01/2019


รายละเอียด

Architect 1 ตำแหน่ง : - อายุระหว่าง 23-27 ปี - เพศ ชาย - ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน - สามารถขับรถได้ มีรถเป็นของตัวเอง - สามารถใช้โปรแกรม sketch-up v-ray ได้คล่องแคล่ว - เขียนแบบก่อสร้างได้ - ควบคุมงานก่อสร้างได้ ประสานงานกับ ผู้รับเหมา ฟอร์แมนได้ สามารถปฏิบัติงานคุมไซท์ได้บางครั้ง

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 09/01/2019 to 28/02/2019

ข้อมูลบริษัท

ทู ครีเอท เวิร์ล จำกัด

บุคคลที่ติดต่อ:
ประกอบธุรกิจออกแบบภายใน ออกแบบสถาปัตยกรรม รับเหมาก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในครบวงจร สถานที่ทำงาน : 99/63 หมู่ที่ 9 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง ติดต่อส่งเอกสารสมัครงานที่ admin@twocreativesdecor.com