Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Interior Designer

วันที่ 10/01/2019


รายละเอียด

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและตามโครงสร้างบริษัท - ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี - สามารถออกแบบ เสก็ตแบบได้ ด้วยตัวเอง มีความสามารถและจินตนาการในการออกแบบเป็นอย่างดีเยี่ยม - สามารถใช้ โปรแกรม presentation พื้นฐานได้ในระดับดีเยี่ยม เช่น photoshop, Illustrator, powerpoint - สามารถใช้ AutoCAD เขียนแบบได้ในระดับพื้นฐาน - รู้จักชนิดและขนาดของวัสดุจริงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมทั้งวิธีการขึ้นงาน ติดตั้งชิ้นงานจริง เป็นอย่างดี - สามารถรับผิดชอบงานตัวเองที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับตารางงานของบริษัท - สามารถวางแผนงานของตนเอง และ บุคลากรในทีมงาน เพื่อให้งานเดินไปตามกำหนดเวลาของทางบริษัทได้ - มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นของตัวเอง และ ยินดีรับฟังความเห็นจากผู้อื่น - หากมีประสบการณ์ในการประสานงาน หรือ เคลียร์ปัญหาหน้างานจริงด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ ในวันนัดสัมภาษณ์งาน จะมีการขอทดสอบความสามารถ เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่รวมการสัมภาษณ์

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/01/2019 to 11/02/2019

ข้อมูลบริษัท

Dersyn Studio Co., Ltd.

บุคคลที่ติดต่อ:
บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณ ศราวุธ ที่อยู่บริษัท : 9/49 โครงการ เวิร์คเพลส ราชพฤกษ์-จรัญฯ แขวง บางแวก เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทรศัพท์ : 081-401-0135 เบอร์แฟ็กซ์ : Email : dersyn_@hotmail.com