Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architecture

วันที่ 21/01/2019


รายละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัคร - วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Photoshop, SketchUp, V-Ray หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดี - มีทัศนคติที่ดี ตรงต่อเวลา พร้อมเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับบริษัท - หากสามารถพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าประชุมร่วมกับทีมงานออกแบบ, วิศวกร และผู้รับเหมา - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย *** โปรดส่ง CV และ Portfolio ในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB เพื่อการพิจารณา ***

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 21/01/2019 to 28/02/2019

ข้อมูลบริษัท

Finishing Touch Design Studio Co., Ltd.

บุคคลที่ติดต่อ:
299/20 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ขว.พลับพลา ข.วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310