สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Junior Architect

วันที่ 18/06/2019


รายละเอียด

- ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี - ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Coral Draw, Photoshop ,Sketch up, V-ray, และโปรแกรม Graphic อื่นๆ สำหรับทำ Presentation ได้ - มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก - มีความรับผิดชอบ - มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดกรอบความคิด - สามารถออกแบบ พัฒนาแบบ และจัดทำแบบก่อสร้างได้ - มีการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ - มีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง -มีทักษะในการสื่อสาร


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 18/06/2019 to 31/07/2019


ข้อมูลบริษัท

Mango70 Co.,Ltd


บุคคลที่ติดต่อ:

*หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งResume พร้อมรูปถ่ายและ Portfolio แนะนำตัว มาที่ E-mail wiran@mango70.com 13 หมู่บ้านเสรี1 ถนนเสรี2 ซ.พระรามเก้า 41 แยก 18 สวนหลวง กรุงเทพ