สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา / interior designer 1 อัตรา

วันที่ 21/06/2019


รายละเอียด

รายละเอียดงาน -นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ -จัดทำแบบ drawing เบื้องต้น -จัดทำ presentation ในการนำเสนองาน คุณสมบัติ -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการออกแบบ เช่น Auto CAD , Sketch up , Photoshop -มีความสนใจในงานสถาปัตยกรรม , Detail ในการก่อสร้าง และโครงสร้างเหล็ก ส่ง Portfolio/Resume(ขนาดไม่เกิน 20 MB) มาที่ greenline_cm@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 21/06/2019 to 05/08/2019


ข้อมูลบริษัท

หจก. กรีนไลน์ สถาปนิก


บุคคลที่ติดต่อ:

174/48 ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290