สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 27/06/2019


รายละเอียด

คุณสมบัติ เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD , Photo Shop , SketchUp , Revit ได้ ลักษณะงาน 1.รับมอบงานออกแบบอาคาร สิ่งปลูกสร้างจากสถาปนิกอาวุโส 2.เข้าร่วมประชุมประสานงานกับสถาปนิกอาวุโส และลูกค้า ในการออกแบบและแก้ไขแบบ 3.ประสานงานกับพนักงานขียนแบบ ให้เขียนแบบตามที่ต้องการ 4.คำนวณราคาแบบและวัสดุตกแต่งเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 5.ทำงานร่วมกับวิศกรที่หน้างาน รวมถึงให้คำปรึกษาในกรณีเกิดปัญหา 6.ดูแลและตรวจงานผู้รับเหมา 7.เขียนแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 8.คำนวณราคาก่อสร้างและวางแผนการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ 9.ลงนามแบบโครงสร้าง โดนผู้ที่มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรมระดับสามัญโยธา 10.ประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม กับหน่วยงานอื่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 27/06/2019 to 31/07/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ให้บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้างและ การควบคุมงาน รวมถึงงานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย ผลงานมากกว่า 200 โครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชยกรรม อาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และอาคารโรงงาน ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ติดต่อสอบถามฝ่ายสรรหา(ตั้ม) 0851602299 recruit@sti.co.th