สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก และ วิศวกร

วันที่ 22/07/2019


รายละเอียด

1 รับสมัคร สถาปนิกประสปการณ์ 3-5 ปีขั้นไป เน้นงานออกแบบ นำเสนองาน สามารถใช้โปรแกรม sketch up และ autocad ได้เป็นอย่างดีจำนวน 1 ตำแหน่ง 2 รับสมัคร วิศวกรโยธา ประสปการณ์ 5 ปีเป็นต้นไป เน้นวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นหลัก งานอาคารขนาดใหญ่ หรือ 15 เมตรขึ้นไป งานคารโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง ส่งผลงานเข้าพิจาารณา Email good_space_cm@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 22/07/2019 to 01/10/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท กู๊ด สเปส จำกัด (เชียงใหม่)


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท กู๊ด สเปส จำกัด เป็นบริษัท ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และควบคุมงานก่อสร้าง เปิดดำเนินการมาแล้ว 14 ปี สำนักงานตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ www.goodspace.co.th