สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง draftman หรือ interrior designer

วันที่ 24/07/2019


รายละเอียด

คุณสมบัติ -มีประสบการณ์การทำงาน1-3 ปี -สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -มีความคิดสร้างสรรค์ -ใช้โปรแกรมพื้นฐานในการออกแบบได้เป็นอย่างดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/07/2019 to 30/09/2019


ข้อมูลบริษัท

jumper design studio


บุคคลที่ติดต่อ:

1/82 โครงการเวนิส ดิ ไอริส เขตบางเขน เเขวงท่าเเร้ง กทม 10220