สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Landscape Architect

วันที่ 24/07/2019


รายละเอียด

-วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม -ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป -สามารถใช้โปรแกรม Sketch up, Photo shop, Auto Cad ได้ -มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี -มีความตั้งใจ และรักงานออกแบบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ -สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/07/2019 to 31/08/2019


ข้อมูลบริษัท

LANDSCAPE TECTONIX LIMITED


บุคคลที่ติดต่อ:

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล: บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 14 ยูนิต 14-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Tel. 02-266-5898-99 E-mail : info@landscapetectonix.com, hr@landscapetectonix.com