สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 01/08/2019


รายละเอียด

ต้องการผู้รักและชอบงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย และเปิดกว้าง พัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากมีทักษะภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/08/2019 to 31/08/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

เป็นบริษัท รับออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายในและให้บริการบ้านพักอาศัยระดับสูงตาม มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า