สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 08/08/2019


รายละเอียด

Aesthetics Architects มองหาสถาปนิก จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - จบปริญญาตรี หรือ โท สาขาสถาปัตยกรรม - มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี - รักงานออกแบบ - สามารถออกแบบได้ - บริหารจัดการงานได้ดี - หากได้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สวัสดิการพนักงาน กรุณาส่ง Portfolio จดหมายแนะนำตัวมายัง aesarch@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-278-0912-4


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 08/08/2019 to 30/09/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสเธติค อาร์คิเทค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทฯ ดำเนินการงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม มาแล้ว 27 ปี ทั้งโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงเรียน