สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer 2 ตำแหน่ง

วันที่ 24/08/2019


รายละเอียด

ทำงานที่ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี มีที่พัก ให้ เพศหญิง ขับรถได้ ออกหน้างานได้ ใช้ Program AutoCad, Sketup, VRay ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/08/2019 to 29/08/2020


ข้อมูลบริษัท

G.PLAN DESIGN LIMITED 063-289-5645


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อการลูกค้า โครงการ& บ้านจัดสรร นำเสนอ งานออกแบบ ประสานงาน โรงงาน & ผู้รับเหมา ควบคุมงานติดตั้ง