สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง รับสมัครสถาปนิก ผู้ช่วยสถาปนิก ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก สถาปนิกผังเมืองชุมชน

วันที่ 17/12/2019


รายละเอียด

บริษัทสเคปอาร์คิเต็คจำกัด รับสมัคร
1.ผู้ช่วยสถาปนิก 3 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการ
2.สถาปนิก  2 ตำแหน่ง ประสพการณ์ 3 ปีขึ้นไป
3.ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการณ์
4.สถาปนิกผังเมืองชุมชน 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการณ์
5.สถาปนิกผังเมืองชุมชน 2 ตำแหน่ง มีประสพการณ์ 2 ปีขึ้นไป


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/12/2019 to 31/01/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท สเคปอาร์คิเต็ค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทสเคปอาร์คิเต็คจำกัด 
68/21 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม.10500

รับสมัครพนักงาน
ส่งข้อมูลประวัติและผลงานมาทางอีเมลย์
:scapearch@gmail.com