สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง รับสมัครสถาปนิก ผู้ช่วยสถาปนิก ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก สถาปนิกผังเมืองชุมชน

วันที่ 17/12/2019


รายละเอียด

บริษัทสเคปอาร์คิเต็คจำกัด รับสมัคร
1.ผู้ช่วยสถาปนิก 3 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการ
2.สถาปนิก  2 ตำแหน่ง ประสพการณ์ 3 ปีขึ้นไป
3.ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการณ์
4.สถาปนิกผังเมืองชุมชน 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการณ์
5.สถาปนิกผังเมืองชุมชน 2 ตำแหน่ง มีประสพการณ์ 2 ปีขึ้นไป


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/12/2019 to 31/01/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท สเคปอาร์คิเต็ค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทสเคปอาร์คิเต็คจำกัด 
68/21 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม.10500

รับสมัครพนักงาน
ส่งข้อมูลประวัติและผลงานมาทางอีเมลย์
:scapearch@gmail.com