สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 17/12/2019


รายละเอียด

- คุณวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีความสามารถ ใช้โปรแกรม AutoCad Photoshop SketchUp และWindows พื้นฐานได้ดี - มีบุคลิกภาพดี พร้อมเรียนรู้งานทุกประเภท (เป็นบริษัทขนาดเล็กที่สามารถจบงานภานในตัวคนเดียวได้) - ส่งข้อมูล ประวัติ และผลงานมาเพื่อนัดสัมภาษณ์ E mail : karantee@karantee.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/12/2019 to 31/01/2020


ข้อมูลบริษัท

บจก. การันตีสุดโปรด


บุคคลที่ติดต่อ:

เลขที่ 433 อาคารอาภากร ชั้น 2 ห้อง B4 ถนน ลาดพร้าว ซอย ลาดพร้าว 130 แยก 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240