สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer

วันที่ 03/01/2020


รายละเอียด

ต้องการรับสมัคร interior Designer 2 อัตรา การศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี ( ระบุเงินเดือนที่ต้องการมาใน Resume ) คุณสมบัติที่ต้องการ - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ การเดินทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 3D Max , AutoCad , Photoshop , Sketch Up ได้ดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 03/01/2020 to 03/02/2020


ข้อมูลบริษัท

studio fine art


บุคคลที่ติดต่อ:

studio fine art co.,ltd. โครงการ 33 Space ห้อง A43 ซอย ประดิพัทธิ์ 17 studio_fine_art@hotmail.com IG : studio_fine_art