สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer

วันที่ 03/01/2020


รายละเอียด

ต้องการรับสมัคร interior Designer 2 อัตรา การศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี ( ระบุเงินเดือนที่ต้องการมาใน Resume ) คุณสมบัติที่ต้องการ - มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ การเดินทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 3D Max , AutoCad , Photoshop , Sketch Up ได้ดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 03/01/2020 to 03/02/2020


ข้อมูลบริษัท

studio fine art


บุคคลที่ติดต่อ:

studio fine art co.,ltd. โครงการ 33 Space ห้อง A43 ซอย ประดิพัทธิ์ 17 studio_fine_art@hotmail.com IG : studio_fine_art