Home


  • น 026-62
  • บริษัท ลี อาร์คีเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 59 ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5702424
   เบอร์โทรสาร 02-5700318

   1. นางศิริพร สิงหรัญ ส-สถ 2157
   ตั้งแต่วันที่
   24 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 พฤษภาคม 2565

  • น 025-62
  • บริษัท ซีนิท เนเชอรัล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 73/13 บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-8874171

   1. นายสันติ เกียรติพงศ์ไพศาล ส-สถ 1865
   2. นายสมนึก ชดช้อย ภ-สถ 2309
   3. นายณุกูล เปรมปรีดิ์ ภ-สถ 12810
   ตั้งแต่วันที่
   07 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   06 พฤษภาคม 2565

  • น 024-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ลายน์

   ที่อยู่บริษัท 1195/54 มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   เบอร์โทรศัพท์ 044-353858,086-25877

   1. นายธานี คล่องณรงค์ ว-สถ 617
   ตั้งแต่วันที่
   26 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   25 เมษายน 2565

  • น 023-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์แปลนกรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 68/7 อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

   เบอร์โทรศัพท์ 075-800108,086-59762

   1. นายอุทาร ล่องชุม ส-สถ 3292
   ตั้งแต่วันที่
   25 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   24 เมษายน 2565

  • น 022-62
  • บริษัท จั่นอาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 95/45 ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 097-2610036

   1. นายนันทพล จั่นเงิน ส-สถ 3058
   2. นายภูวน คิดถูก ภ-สถ 16774
   ตั้งแต่วันที่
   05 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   04 เมษายน 2565

  • น 021-62
  • บริษัท เออเบิ้น อาร์แอนด์ดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 388 สี่พระยา อามีโก้ ทาวเวอร์ (ชั้น 9) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2340293
   เบอร์โทรสาร 02-2340294

   1. นายพจน์ ลามาติพานนท์ ส-สถ 2545
   2. นางสาว นิรมล เสรีสกุล ภ-สถ 5592
   3. นายแทนศร พรปัญญาภัทร ภ-สผ 167
   ตั้งแต่วันที่
   28 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 พฤษภาคม 2565

  • น 020-62
  • บริษัท คาสิต้า สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 54/66 แจ้งวัฒนะปากเกร็ด28 แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0626524

   1. นายสุพล เทียมปโยธร ส-สถ 3408
   2. นางศุยงวรรณ เทียมปโยธร ภ-สน 126
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 019-62
  • บริษัท เอ็น.วาย.ซี.ที. จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 22/1 ลาซาล32 แยก1/1 สุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1300164,081399111
   เบอร์โทรสาร 02-1300164

   1. นายพรชัย จิตคงกาล ส-สน 60
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 018-62
  • บริษัท พีแมช (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8/61 กรุงเทพกรีฑา7 แยก4(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0158323
   เบอร์โทรสาร 02-0158323

   1. นายปิยะศักดิ์ โพธิศิริรุจนากร ส-สถ 2897
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 017-62
  • บริษัท เซเว่นตี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 35/137 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 089-7884864

   1. นายสุเมธ สิริธนาวุฒิ ส-สถ 2718
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565


โชว์รายละเอียด: 10