Home


  • น 011-62
  • บริษัท เออร์บานิสท์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 88/85-88 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0664213

   1. นายนาคร วงษ์ประเสริฐ ส-สถ 3044
   ตั้งแต่วันที่
   22 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 010-62
  • บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25/16 ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-230-0680-1

   1. นางณิสา สงวนไทย ว-สน 120
   2. นายศศิพงศ์ สงวนไทย ส-สถ 3113
   ตั้งแต่วันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   20 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 009-62
  • บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/69 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9320810,081-98734

   1. นายดนัยวิทย์ อยู่คง ส-ภส 45
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 008-62
  • บริษัท แพลนเท็ค อาคิเตคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 98 ห้อง 902 ชั้น9 สาทรเหนือ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น8 ยูนิต807-808 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-108-1228
   เบอร์โทรสาร 02-108-1282

   1. นายบัณฑิต มัญยานนท์ ส-สถ 2533
   2. นางสาววราวรรณ โรจน์รังษี ภ-สถ 7516
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 007-62
  • บริษัท ธาดา คอลเลคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198
   เบอร์โทรสาร 02-168-8198

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 006-62
  • บริษัท ธาดา คอลลาบอเรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 และ 1801 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198,084-716-

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 005-62
  • บริษัท ดีเอฟเอพี อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/75 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 081-8967226

   1. นายปรีชา นวประภากุล ส-สถ 2405
   2. นายชายแดน เสถียร ส-สถ 2274
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 004-62
  • บริษัท เคอีดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 951 หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

   เบอร์โทรศัพท์ 043-342504,081-87231
   เบอร์โทรสาร 043-342505

   1. นายปกิต ห้างหว้า ส-สถ 3080
   2. นายจรัสพงษ์ นนทมาตย์ ภ-สถ 11689
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 003-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.บี. อาคิเทค

   ที่อยู่บริษัท 6 นาคนิวาส48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9354256

   1. นายวราวุธ เตมียบุตร ส-สถ 243
   2. ายขวัญชาย วงศ์ขจรไพบูลย์ ภ-สถ 5054
   3. นายชุมพล นรารัตน์วงศ์ ภ-สถ 5265
   ตั้งแต่วันที่
   11 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   10 มกราคม 2565

  • น 002-62
  • บริษัท เจพี อาร์คิเท็คส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 128/134 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-620-514,08972415

   1. นายจิรวัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ส-สถ 2092
   ตั้งแต่วันที่
   09 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   08 มกราคม 2565


โชว์รายละเอียด: 10