สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 007-63
  • บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 555/12-13 หมู่ที่ 10 ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

   เบอร์โทรศัพท์ 02-094-9516
   เบอร์โทรสาร 02-094-9515

   1. นายพัชระ แพรต่วน ส-สถ 3344
   2. นางสาวศมภัส เหลี่ยมวิทยากุล ภ-สถ 20371
   ตั้งแต่วันที่
   03 กุมภาพันธ์ 2563

   ถึงวันที่
   02 กุมภาพันธ์ 2566

  • น 006-63
  • บริษัท ดีโฟน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 235/24 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-259-5753

   1. นายบุญยิ่ง จุลเกียรติ ว-สถ 346
   2. นายพงศ์เดชา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ภ-สถ 1601
   3. นายจักร จุลเกียรติ ภ-สน 148
   ตั้งแต่วันที่
   30 มกราคม 2563

   ถึงวันที่
   29 มกราคม 2566

  • น 005-63
  • บริษัท เอไอ-อาร์วัน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 15/3 หมู่ที่ 1 แจ้งวัฒนะ 14 แจ้งวัฒนะ แขวงแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0422995

   1. หม่อมหลวงรังสิต สุขสวัสดิ์ ส-สถ 1408
   ตั้งแต่วันที่
   27 มกราคม 2563

   ถึงวันที่
   26 มกราคม 2566

  • น 004-63
  • บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 47/356 อ.ไคตัด ชั้นที่ 10 ห้อง 100702 ป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-102-0151

   1. นายรังสิชัย ลายชีว ส-สถ 2937
   2. นายทูนธรรม สุโฆสิต ภ-สถ 8368
   3. นายภัทรดิศ กิจรัตน์ประเสริฐ ภ-สถ 18959
   ตั้งแต่วันที่
   24 มกราคม 2563

   ถึงวันที่
   23 มกราคม 2566

  • น 003-63
  • บริษัท มาสเตอร์มายด์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8/26 ลาดพร้าว27 มายคอนโด แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   1. นายสุธี วรพูนสุขี ส-สถ 3033
   ตั้งแต่วันที่
   17 มกราคม 2563

   ถึงวันที่
   16 มกราคม 2566

  • น 002-63
  • บริษัท บางแสนสถาปนิก จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 160/7 ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

   เบอร์โทรศัพท์ 038-3801118

   1. นายรุทร สุวรรณโชติ ส-สถ 3199
   ตั้งแต่วันที่
   10 มกราคม 2563

   ถึงวันที่
   09 มกราคม 2566

  • น 001-63
  • บริษัท สามสิบสามพลัส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3/537-538 เทศบาลนิมิตรเหนือ ชุดบ้านปรชานิเวศน์ 1 ชั้นที่15 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   1. นายวิรุจน์ ไทยแช่ม ส-สน 270
   2. นางปภัสรา ไทยแช่ม ภ-สน 1007
   ตั้งแต่วันที่
   09 มกราคม 2563

   ถึงวันที่
   08 มกราคม 2566

  • น 050-62
  • บริษัท ไมน์สเคปอาคิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1032/7-9 พระราม 4 กริต ชั้น3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-287-3099

   1. นายพีระพงศ์ เวชส่งเสริม ส-สถ 2760
   2. นายศุภกิตติ์ เค้าไพบูลย์ ภ-สถ 6940
   3. นายณัฐ หงษ์จินตกุล ภ-สถ 7314
   ตั้งแต่วันที่
   20 ธันวาคม 2562

   ถึงวันที่
   19 ธันวาคม 2565

  • น 049-62
  • บริษัท สเปซ รีเลชั่น ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 157 เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-4443200
   เบอร์โทรสาร 02-4443201

   1. นายวิรัตน์ ลิ้มสวนทรัพย์ ส-สถ 3304
   2. นายจักรพันธ์ ศิริพรเลิศ ภ-สถ 7230
   ตั้งแต่วันที่
   12 ธันวาคม 2562

   ถึงวันที่
   11 ธันวาคม 2565

  • น 048-62
  • บริษัท เออร์เบินพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 150/174 พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-413-5657
   เบอร์โทรสาร 02-413-5657

   1. นายเชียรชัย ตั้งศรัทธาคุณ ส-สถ 2473
   2. นายสมชาติ วิจิตราการลิขิต ภ-สถ 6113
   ตั้งแต่วันที่
   04 ธันวาคม 2562

   ถึงวันที่
   03 ธันวาคม 2565


โชว์รายละเอียด: 10