สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 015-62
  • บริษัท สตอเรจ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 919/1 ห้อง401-เอ สีลม จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-266-3610,084-118-

   1. นายวิชชาธร ประเสริฐสุข ส-สน 143
   2. นายรยา อารยะจิติพงษ์ ภ-สน 195
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 014-62
  • บริษัท ซันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 104 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 089-4994909

   1. นายกวี ชาญเชี่ยว ส-สถ 1054
   2. นายสรัณ ไชยสุต ภ-สถ 13821
   3. นายปรัชญา วนากุล ภ-สถ 14103
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 013-62
  • บริษัท เรือนเอก ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 478/46 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0525109,081-68266
   เบอร์โทรสาร -

   1. นางสาวอุมาภรณ์ นาคภูมิวชิรชัย ส-สถ 2343
   2. นางวัลภา สายเสมา ภ-สถ 6319
   3. นายวิรัช สายเสมา ภ-สถ 6321
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 012-62
  • บริษัท แพลนนิ่ง เวิร์คเพลส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 69/143 หมู่ที่ 8 ติวานนท์ 25 ติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-588-5245

   1. นายประภัสร ติรณะรัต ว-ภส 7
   ตั้งแต่วันที่
   22 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   21 มีนาคม 2565

  • น 011-62
  • บริษัท เออร์บานิสท์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 88/85-88 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0664213

   1. นายนาคร วงษ์ประเสริฐ ส-สถ 3044
   ตั้งแต่วันที่
   22 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 010-62
  • บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25/16 ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-230-0680-1

   1. นางณิสา สงวนไทย ว-สน 120
   2. นายศศิพงศ์ สงวนไทย ส-สถ 3113
   ตั้งแต่วันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   20 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 009-62
  • บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/69 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9320810,081-98734

   1. นายดนัยวิทย์ อยู่คง ส-ภส 45
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 008-62
  • บริษัท แพลนเท็ค อาคิเตคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 98 ห้อง 902 ชั้น9 สาทรเหนือ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น8 ยูนิต807-808 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-108-1228
   เบอร์โทรสาร 02-108-1282

   1. นายบัณฑิต มัญยานนท์ ส-สถ 2533
   2. นางสาววราวรรณ โรจน์รังษี ภ-สถ 7516
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 007-62
  • บริษัท ธาดา คอลเลคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198
   เบอร์โทรสาร 02-168-8198

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 006-62
  • บริษัท ธาดา คอลลาบอเรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 และ 1801 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198,084-716-

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 005-62
  • บริษัท ดีเอฟเอพี อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/75 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 081-8967226

   1. นายปรีชา นวประภากุล ส-สถ 2405
   2. นายชายแดน เสถียร ส-สถ 2274
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 004-62
  • บริษัท เคอีดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 951 หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

   เบอร์โทรศัพท์ 043-342504,081-87231
   เบอร์โทรสาร 043-342505

   1. นายปกิต ห้างหว้า ส-สถ 3080
   2. นายจรัสพงษ์ นนทมาตย์ ภ-สถ 11689
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 003-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.บี. อาคิเทค

   ที่อยู่บริษัท 6 นาคนิวาส48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9354256

   1. นายวราวุธ เตมียบุตร ส-สถ 243
   2. ายขวัญชาย วงศ์ขจรไพบูลย์ ภ-สถ 5054
   3. นายชุมพล นรารัตน์วงศ์ ภ-สถ 5265
   ตั้งแต่วันที่
   11 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   10 มกราคม 2565

  • น 002-62
  • บริษัท เจพี อาร์คิเท็คส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 128/134 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-620-514,08972415

   1. นายจิรวัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ส-สถ 2092
   ตั้งแต่วันที่
   09 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   08 มกราคม 2565

  • น 001-62
  • บริษัท เค พี เอ็น อาร์คีเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 101/5 บ้านโนนมะกอก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

   เบอร์โทรศัพท์ 088-7513219

   1. นายกัมปนาท เกตุอำไพ ส-สถ 2389
   ตั้งแต่วันที่
   04 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   03 มกราคม 2565

  • น 049-61
  • บริษัท ทเวลฟ์อ็อคท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 9/34 อ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 096-4799265

   1. นายธานินทร์ เมฆินทรางกูร ส-สถ 1982
   ตั้งแต่วันที่
   24 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 ธันวาคม 2564

  • น 048-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานออกแบบณัฐจิราอาร์คิเตค

   ที่อยู่บริษัท 30/321 พระลือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

   เบอร์โทรศัพท์ 0816803394

   1. นายณัฐกานต์ เกตุชาวนา ส-สถ 2272
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 047-61
  • บริษัท เบ็กแซมเพิล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 47 หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-4219258

   1. นายศุภวุฒิ วุฒิจักร ส-สถ 1575
   2. นายบวร หงส์ประภัศร ภ-สน 1030
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 046-61
  • บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/92 เกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6418483

   1. นางสาวกชกร วรอาคม ส-ภส 81
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 045-61
  • บริษัท แอคซิสดีไซน์แอนด์คอนสทรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 33/1 ชมดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 0894456929

   1. นางสาวกัญญาณัท ธนายุตธนิน ภ-สถ 15751
   ตั้งแต่วันที่
   29 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   28 พฤศจิกายน 2564


โชว์รายละเอียด: 20