สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 037-62
  • บริษัท โอลี่ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8 ประชาชื่น9/1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 082-4462946

   1. นายวัชระ ตรงสกุล ส-สถ 644
   ตั้งแต่วันที่
   03 กันยายน 2562

   ถึงวันที่
   02 กันยายน 2565

  • น 036-62
  • บริษัท อาร์ช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 50/12-13 ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-640-1546

   1. นายวิโรจน์ โรจน์รัชดากร ส-สถ 2172
   ตั้งแต่วันที่
   27 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   26 สิงหาคม 2565

  • น 035-62
  • บริษัท อีฟ อาคิเทคเจอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 11 ดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-355244

   1. นายสราวุฒิ กังวานตระกูล ส-สถ 2991
   ตั้งแต่วันที่
   26 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 สิงหาคม 2565

  • น 034-62
  • บริษัท กริด แอนด์ กรีน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 55/135หมู่ที่7 พหลโยธิน เมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9977123

   1. นายแสงชัย พฤกษารัตนนนท์ ภ-สถ 4282
   ตั้งแต่วันที่
   08 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   08 กรกฎาคม 2565

  • น 033-62
  • บริษัท บีจาร์เก อินเกลส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 87/1ห้องเลขที่ 1604-6 ชั้น16 วิทยุ แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6868575

   1. นายทรงพล ยมนาค ส-สถ 765
   ตั้งแต่วันที่
   02 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   01 สิงหาคม 2565

  • น 032-62
  • บริษัท ยูพีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 4 รัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 021182991,0929127598

   1. นายศิวพงศ์ ทองเจือ ภ-สถ 15729,ส-สผ 26
   2. นางสาวดาวเรือง มณีทอง ภ-สผ 249,ภ-สถ 19206
   ตั้งแต่วันที่
   02 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   01 สิงหาคม 2565

  • น 031-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ พี คอน

   ที่อยู่บริษัท 33 งามวงศ์วาน2 แยก5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-580-6689

   1. นายพุทธิชาต สุวรรณ ส-สถ 2850
   2. นายธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน ส-สถ 2860
   ตั้งแต่วันที่
   30 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   29 กรกฎาคม 2565

  • น 030-62
  • บริษัท เวิร์คเวล สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 62/31 สุขุมวิท 13 สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6512886

   1. นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ ว-สถ 602
   2. นางสาววิริยา กิจไกรลาศ ส-สถ 3429
   ตั้งแต่วันที่
   26 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 กรกฎาคม 2565

  • น 029-62
  • บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 52/40 กรุงเทพกรีฑา15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7361130-2

   1. นายพฤฒิ โยทองยศ ส-สถ 3157
   ตั้งแต่วันที่
   03 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   02 กรกฎาคม 2565

  • น 028-62
  • บริษัท บี อัลเรดี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 36 21/2คลองเตย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 090-2206429

   1. นางสาวรุ่งกาล เปลี่ยนบำรุง ภ-สถ 12616
   2. นายไชยนันต์ เทพฉิม ภ-สถ 17388
   ตั้งแต่วันที่
   01 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   30 มิถุนายน 2565

  • น 027-62
  • บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 175 สาทรใต้ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 085-1333680

   1. เรืออากาศเอกเถกิงศักดิ์ แพ่งนุเคราะห์ ส-สถ 1277
   2. นางสาวฐิติพร หนูคง ภ-สน 427
   ตั้งแต่วันที่
   20 มิถุนายน 2562

   ถึงวันที่
   19 มิถุนายน 2565

  • น 026-62
  • บริษัท ลี อาร์คีเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 59 ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5702424
   เบอร์โทรสาร 02-5700318

   1. นางศิริพร สิงหรัญ ส-สถ 2157
   ตั้งแต่วันที่
   24 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 พฤษภาคม 2565

  • น 025-62
  • บริษัท ซีนิท เนเชอรัล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 73/13 บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-8874171

   1. นายสันติ เกียรติพงศ์ไพศาล ส-สถ 1865
   2. นายสมนึก ชดช้อย ภ-สถ 2309
   3. นายณุกูล เปรมปรีดิ์ ภ-สถ 12810
   ตั้งแต่วันที่
   07 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   06 พฤษภาคม 2565

  • น 024-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ลายน์

   ที่อยู่บริษัท 1195/54 มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   เบอร์โทรศัพท์ 044-353858,086-25877

   1. นายธานี คล่องณรงค์ ว-สถ 617
   ตั้งแต่วันที่
   26 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   25 เมษายน 2565

  • น 023-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์แปลนกรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 68/7 อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

   เบอร์โทรศัพท์ 075-800108,086-59762

   1. นายอุทาร ล่องชุม ส-สถ 3292
   ตั้งแต่วันที่
   25 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   24 เมษายน 2565

  • น 022-62
  • บริษัท จั่นอาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 95/45 ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 097-2610036

   1. นายนันทพล จั่นเงิน ส-สถ 3058
   2. นายภูวน คิดถูก ภ-สถ 16774
   ตั้งแต่วันที่
   05 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   04 เมษายน 2565

  • น 021-62
  • บริษัท เออเบิ้น อาร์แอนด์ดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 388 สี่พระยา อามีโก้ ทาวเวอร์ (ชั้น 9) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2340293
   เบอร์โทรสาร 02-2340294

   1. นายพจน์ ลามาติพานนท์ ส-สถ 2545
   2. นางสาว นิรมล เสรีสกุล ภ-สถ 5592
   3. นายแทนศร พรปัญญาภัทร ภ-สผ 167
   ตั้งแต่วันที่
   28 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 พฤษภาคม 2565

  • น 020-62
  • บริษัท คาสิต้า สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 54/66 แจ้งวัฒนะปากเกร็ด28 แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0626524

   1. นายสุพล เทียมปโยธร ส-สถ 3408
   2. นางศุยงวรรณ เทียมปโยธร ภ-สน 126
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 019-62
  • บริษัท เอ็น.วาย.ซี.ที. จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 22/1 ลาซาล32 แยก1/1 สุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1300164,081399111
   เบอร์โทรสาร 02-1300164

   1. นายพรชัย จิตคงกาล ส-สน 60
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 018-62
  • บริษัท พีแมช (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8/61 กรุงเทพกรีฑา7 แยก4(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0158323
   เบอร์โทรสาร 02-0158323

   1. นายปิยะศักดิ์ โพธิศิริรุจนากร ส-สถ 2897
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 017-62
  • บริษัท เซเว่นตี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 35/137 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 089-7884864

   1. นายสุเมธ สิริธนาวุฒิ ส-สถ 2718
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 016-62
  • บริษัท โฟร์ ทู โฟร์ เมคเกอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1560 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0856644,089774726

   1. นายจารุกิตติ์ มยุรา ส-สถ 2656
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 015-62
  • บริษัท สตอเรจ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 919/1 ห้อง401-เอ สีลม จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-266-3610,084-118-

   1. นายวิชชาธร ประเสริฐสุข ส-สน 143
   2. นายรยา อารยะจิติพงษ์ ภ-สน 195
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 014-62
  • บริษัท ซันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 104 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 089-4994909

   1. นายกวี ชาญเชี่ยว ส-สถ 1054
   2. นายสรัณ ไชยสุต ภ-สถ 13821
   3. นายปรัชญา วนากุล ภ-สถ 14103
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 013-62
  • บริษัท เรือนเอก ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 478/46 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0525109,081-68266
   เบอร์โทรสาร -

   1. นางสาวอุมาภรณ์ นาคภูมิวชิรชัย ส-สถ 2343
   2. นางวัลภา สายเสมา ภ-สถ 6319
   3. นายวิรัช สายเสมา ภ-สถ 6321
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 012-62
  • บริษัท แพลนนิ่ง เวิร์คเพลส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 69/143 หมู่ที่ 8 ติวานนท์ 25 ติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-588-5245

   1. นายประภัสร ติรณะรัต ว-ภส 7
   ตั้งแต่วันที่
   22 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   21 มีนาคม 2565

  • น 011-62
  • บริษัท เออร์บานิสท์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 88/85-88 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0664213

   1. นายนาคร วงษ์ประเสริฐ ส-สถ 3044
   ตั้งแต่วันที่
   22 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 010-62
  • บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25/16 ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-230-0680-1

   1. นางณิสา สงวนไทย ว-สน 120
   2. นายศศิพงศ์ สงวนไทย ส-สถ 3113
   ตั้งแต่วันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   20 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 009-62
  • บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/69 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9320810,081-98734

   1. นายดนัยวิทย์ อยู่คง ส-ภส 45
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 008-62
  • บริษัท แพลนเท็ค อาคิเตคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 98 ห้อง 902 ชั้น9 สาทรเหนือ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น8 ยูนิต807-808 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-108-1228
   เบอร์โทรสาร 02-108-1282

   1. นายบัณฑิต มัญยานนท์ ส-สถ 2533
   2. นางสาววราวรรณ โรจน์รังษี ภ-สถ 7516
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565


โชว์รายละเอียด: 30