Home


  • น 018-61
  • บริษัท วิษณุแพลน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 284/1 สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   1. นายธวัชชัย ภูแช่มโชติ ส-สผ 32
   ตั้งแต่วันที่
   06 กรกฎาคม 2561

   ถึงวันที่
   05 กรกฎาคม 2564

  • น 017-61
  • บริษัท อยู่ดีดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 19/23 อยู่เย็น 6 เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 053-400900

   1. นนายกิตติวัฒน์ ณ รังษี ส-สถ 2999
   ตั้งแต่วันที่
   29 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   28 มิถุนายน 2564

  • น 016-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เอ เอส กรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 40/7 หมู่ที่ 4 หลวงบ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   1. นายอมรินทร์ วงศ์วิวัฒน์ ส-สถ 2960
   ตั้งแต่วันที่
   20 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   19 มิถุนายน 2564

  • น 015-61
  • บริษัท กรีน คอนเทกซ์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 597 จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

   1. นางสาวดารากร สืบชมภู ส-สผ 29
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564

  • น 014-61
  • บริษัท ยูอาร์ดีอี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 241 จรัญสนิทวงศ์ 68 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

   เบอร์โทรศัพท์ 064-1469535

   1. นางสาวเบญจรงค์ ทุมปัดชา ส-สผ 27
   2. นายวิทยา เจริญไชย ภ-สถ 13462
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564

  • น 013-61
  • บริษัท กรีนรีโวลต์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท ตู้ปณ.87 ปณศ.สามเสนใน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   1. นายพิพัฒ จันทร์ชู ส-สถ 2931
   2. นายสุทัศน์ สัมภวะมนตรี ภ-สถ 8410
   ตั้งแต่วันที่
   15 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   14 มิถุนายน 2564

  • น 012-61
  • บริษัท อีโม-ดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 21 พหลโยธิน 9 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-279-1291
   เบอร์โทรสาร 02-279-1291ต่อ1

   1. นางสาวอภิญญา ตรีสวัสดิ์ ภ-สถ 2347
   2. นายไพโรจน์ คงเจริญ ภ-สถ 9265
   ตั้งแต่วันที่
   24 พฤษภาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 พฤษภาคม 2564

  • น 010-61
  • บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 487 ศรีอยุธยา BSV ชั้น 5 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2481143 กด 0
   เบอร์โทรสาร 02-726-4004

   1. นางสาวบุณฑริกา วรรณพิณ ว-ภส 70
   2. นายธัชพล สุนทราจารย์ ภ-ภส 187
   3. นายสมเกียรติ โชควิจิตรกุล ภ-ภส 432
   ตั้งแต่วันที่
   02 พฤษภาคม 2561

   ถึงวันที่
   01 พฤษภาคม 2564

  • น 009-61
  • บริษัท ดรากอน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 81 สุขุมวิท 26 สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 022604370

   1. นายประภากร วทานยกุล ว-สถ 404
   2. นายสมเกียรติ โล่ห์จินดาพงศ์ ว-สถ 625
   ตั้งแต่วันที่
   27 เมษายน 2561

   ถึงวันที่
   26 เมษายน 2564

  • น 008-61
  • บริษัท เอ็ม ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3 ลาดพร้าววังหิน 14 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-931-6351
   เบอร์โทรสาร 02-931-6351

   1. นายชัยพฤกษ์ ใจเย็น ส-สถ 2761
   2. นายพิเชษฐ์ เหลืองสว่าง ภ-สถ 15204
   ตั้งแต่วันที่
   09 มีนาคม 2561

   ถึงวันที่
   08 มีนาคม 2564

  • น 007-61
  • บริษัท อินเว เดคคอเรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63/81 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

   เบอร์โทรศัพท์ 080-494-9944

   1. นายสุรศักดิ์ คำทอง ส-สถ 2745
   2. นายเวธิต อาจสำอางค์ ภ-สถ 13921
   ตั้งแต่วันที่
   09 มีนาคม 2561

   ถึงวันที่
   08 มีนาคม 2564

  • น 006-61
  • บริษัท เหรียญ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/56 ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-946-7554
   เบอร์โทรสาร 02-946-7553

   1. นายสรธร สมบูรณ์สุข ส-สถ 2868
   2. นายภูมิ ศุภพิพัฒน์ ภ-สถ 8213
   ตั้งแต่วันที่
   14 กุมภาพันธ์ 2561

   ถึงวันที่
   13 กุมภาพันธ์ 2564

  • น 005-61
  • บริษัท ธภัทร จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3 เสรีวิลล่า 1 แยก 2 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 02-743-4400
   เบอร์โทรสาร 02-748-0597

   1. นางสาววิมลศรี รุจิระกิติวกุล ส-สถ 2121
   2. นายภัทร คชะภูติ ภ-สถ 2081
   ตั้งแต่วันที่
   13 กุมภาพันธ์ 2561

   ถึงวันที่
   12 กุมภาพันธ์ 2564

  • น 004-61
  • บริษัท สกิดมอร์ โอวิ่งส์ แอนด์ เมอร์ริลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 689 สุขุมวิท (ซอย 35) ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มคลอเทียร์ ชั้น 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   1. นายสุเทพ ลิ้มพุทธอักษร ว-สถ 377
   ตั้งแต่วันที่
   12 กุมภาพันธ์ 2561

   ถึงวันที่
   11 กุมภาพันธ์ 2564

  • น 003-61
  • บริษัท ชาร์โคล ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 19 ซ.พระรามเก้า 43 (ซอย23เสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0533669
   เบอร์โทรสาร 02-077-8211

   1. นายสุธี ลิมมณี ส-สถ 2869
   2. นายคณิต มีขนอน ภ-สถ 11004
   ตั้งแต่วันที่
   12 มกราคม 2561

   ถึงวันที่
   11 มกราคม 2564

  • น 002-61
  • บริษัท แท็ก อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 75/159 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

   เบอร์โทรศัพท์ 02-023-7601
   เบอร์โทรสาร 02-023-7601

   1. นายจาตุรนต์ สิงหนาท ส-สถ 2281
   2. นายธงชัย อรุณเลิศวิทยา ภ-สถ 10853
   ตั้งแต่วันที่
   12 มกราคม 2561

   ถึงวันที่
   11 มกราคม 2564

  • น 001-61
  • บริษัท นาม อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 52/15 ซ.รามอินทรา 34 แยก 26 รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9445228
   เบอร์โทรสาร 02-9445056

   1. นายนพดล พรหมบุตร ส-สถ 3139
   ตั้งแต่วันที่
   12 มกราคม 2561

   ถึงวันที่
   11 มกราคม 2564

  • น 037-60
  • บริษัท ยูทีเอส อาร์ช จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 187 สะพานยาว สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 094-616-1915

   1. นายดนุชา เทพพันธุ์ ส-สถ 2812
   ตั้งแต่วันที่
   12 ธันวาคม 2560

   ถึงวันที่
   11 ธันวาคม 2563

  • น 036-60
  • บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2 สุทธิสารแยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-691-8908
   เบอร์โทรสาร 02-691-9302

   1. นายจีรเวช หงสกุล ส-สถ 2752
   ตั้งแต่วันที่
   08 ธันวาคม 2560

   ถึงวันที่
   07 ธันวาคม 2563

  • น 035-60
  • บริษัท กุฎาคาร จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 36 สุขุมวิท 26 สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-261-8582-3
   เบอร์โทรสาร 02-2618584

   1. นายวทัญญู เทพหัตถี ส-สถ 1929
   ตั้งแต่วันที่
   29 พฤศจิกายน 2560

   ถึงวันที่
   28 พฤศจิกายน 2563

  • น 034-60
  • บริษัท เคพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1838 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   1. นายปกป้อง กุลชล ส-สถ 1567
   ตั้งแต่วันที่
   17 พฤศจิกายน 2560

   ถึงวันที่
   16 พฤศจิกายน 2563

  • น 033-60
  • บริษัท วาร์ดา แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 734 สุขุมวิท 30 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6612529,02-261377
   เบอร์โทรสาร 02-6612528

   1. นายสมศักดิ์ จิตมั่น ส-สถ 2291
   2. นายสุรเดช พัฒนเกียรติชัย ภ-สถ 8806
   ตั้งแต่วันที่
   19 ตุลาคม 2560

   ถึงวันที่
   18 ตุลาคม 2563

  • น 032-60
  • บริษัท ไอพี-อาร์ชฐิสฐ์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 683/27 จรัญสนิทวงศ์ 43 จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

   เบอร์โทรศัพท์ 02-882-4732
   เบอร์โทรสาร 02-882-4732

   1. นายศิริพงศ์ ทรัพยาคม ส-สถ 1993
   2. นายณัฐภูมิ ประไพบูลย์ ภ-สถ 13732
   ตั้งแต่วันที่
   19 ตุลาคม 2560

   ถึงวันที่
   18 ตุลาคม 2563

  • น 031-60
  • บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 43 บรมราชชนนี 60 บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

   เบอร์โทรศัพท์ 02-884-1995

   1. นายพงษ์ศักดิ์ กตเวทิน ส-สน 70
   2. นายธนกฤต บรรจบกาญจน์ ภ-สถ 3863
   ตั้งแต่วันที่
   13 กันยายน 2560

   ถึงวันที่
   12 กันยายน 2563

  • น 030-60
  • บริษัท สุรพัฒน์ อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 101/48 หมู่ที่ 4 9 เอ บางกรวย-ไทรน้อย ชลลดา ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

   เบอร์โทรศัพท์ 029240486

   1. นายอนนต์ สุรพัฒน์ ส-สถ 1538
   ตั้งแต่วันที่
   12 กันยายน 2560

   ถึงวันที่
   11 กันยายน 2563

  • น 029-60
  • บริษัท สถาปนิกคมกฤช จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 67/348 พหลโยธิน 69 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

   เบอร์โทรศัพท์ 081-6664561

   1. นายคมกฤช ปลิดโรค ส-สถ 2638
   ตั้งแต่วันที่
   11 กันยายน 2560

   ถึงวันที่
   10 กันยายน 2563

  • น 028-60
  • บริษัท ไอดีล วัน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 19/10 หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร หมู่ 2 41 แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5745461-2

   1. นายเอกพงษ์ ตรีตรง ส-สน 94
   ตั้งแต่วันที่
   30 สิงหาคม 2560

   ถึงวันที่
   29 สิงหาคม 2563

  • น 027-60
  • บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 44 เลขที่ห้อง 1502 สาทรเหนือ สมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-234-3108

   1. นางสาวเพียงพิศ พินิจรุ่งเรืองไกร ภ-สถ 8554
   2. นายทรงชัย ภัคสกุล ภ-สถ 10520
   ตั้งแต่วันที่
   30 สิงหาคม 2560

   ถึงวันที่
   29 สิงหาคม 2563

  • น 026-60
  • บริษัท มาร์ชเทน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 403 พัฒนาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 090-3100310
   เบอร์โทรสาร 02-101-4415

   1. นายเอษณะ กะลำพะบุตร ส-สถ 3040
   ตั้งแต่วันที่
   17 สิงหาคม 2560

   ถึงวันที่
   16 สิงหาคม 2563

  • น 025-60
  • บริษัท อะตอม ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 507/321 สาธุประดิษฐ์ 31 สาธุประดิษฐ์ เฟรทลิ้งค์ส ชั้น 4 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-307-833

   1. นายไพทยา บัญชากิติคุณ ส-สถ 2583
   2. นายโรจน์ กาญจนปัญญาคม ภ-สถ 10769
   ตั้งแต่วันที่
   11 สิงหาคม 2560

   ถึงวันที่
   10 สิงหาคม 2563

  • น 024-60
  • บริษัท แอสบิวท์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25/285 แสมดำ 17 ชัยพฤกษ์ บางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

   เบอร์โทรศัพท์ 088-279-1262,086-890

   1. นายทวีป เทพสุธรรมรัตน์ ส-สถ 1526
   2. น.ส.ภัสสร อิงคานุสรณ์ ภ-ภส 619
   ตั้งแต่วันที่
   31 กรกฎาคม 2560

   ถึงวันที่
   30 กรกฎาคม 2563

  • น 023-60
  • บริษัท อินทิเกรเตท ฟิลด์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 272 พระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 02291-3439

   1. นายพงษ์สันต์ สุวรรณมณีโชติ ส-สถ 2942
   2. นายสรกิจ กิจเจริญโรจน์ ภ-สถ 13209
   3. นายวรวุฒิ เอื้ออารีมิตร ภ-สถ 13532
   ตั้งแต่วันที่
   26 กรกฎาคม 2560

   ถึงวันที่
   25 กรกฎาคม 2563

  • น 022-60
  • บริษัท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 82/9 เสนานิคม 1(หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9071319
   เบอร์โทรสาร 02-9071318

   1. นายอำนาจ เขมะบุลกุล ส-สถ 1954
   ตั้งแต่วันที่
   14 กรกฎาคม 2560

   ถึงวันที่
   13 กรกฎาคม 2563

  • น 021-60
  • บริษัท ศาสตร์และศิลป์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 57 รามคำแหง 62(ธารทิพ1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-735-2270

   1. นายนราวิชญ์ เอกอภิวงศกุล ว-สถ 588
   2. นายประเสริฐ เอกอภิวงศกุล ภ-สถ 5129
   ตั้งแต่วันที่
   14 กรกฎาคม 2560

   ถึงวันที่
   13 กรกฎาคม 2563

  • น 020-60
  • บริษัท อาร์คิเทีย กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 615 สามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-574-5849
   เบอร์โทรสาร 02-574-5849

   1. นางสาวกนกอร อริยรัตนา ส-สถ 1831
   ตั้งแต่วันที่
   13 กรกฎาคม 2560

   ถึงวันที่
   12 กรกฎาคม 2563

  • น 019-60
  • บริษัท เอ็มซ์ ดีไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1 บางนา-ตราด 27 บางนา-ตราด อ.เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ซี3,อี,เอฟ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   เบอร์โทรศัพท์ 02-186-4921
   เบอร์โทรสาร 02-186-4922

   1. นายพีรพงษ์ แดงพิทักษ์ ว-สถ 593
   2. นางสาวเอกนรินทร์ สนขุนทด ภ-สถ 9377
   ตั้งแต่วันที่
   04 กรกฎาคม 2560

   ถึงวันที่
   03 กรกฎาคม 2563

  • น 018-60
  • บริษัท มินิแมกซิสท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/31 3 เกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   1. นายวิเ้ชษฎ ธวัชนันทชัย ส-สถ 2212
   ตั้งแต่วันที่
   03 กรกฎาคม 2560

   ถึงวันที่
   02 กรกฎาคม 2563

  • น 017-60
  • บริษัท อินโนเวทีฟ ดีซายน์ แอนด์ อาร์คิเทคเชอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 114/1 สาทร 10 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2370080

   1. นายประดิชญา สิงหราช ส-สถ 1464
   2. นายชัยวัฒน์ อารีย์รักษา ส-สถ 2697
   3. นายประวิตร โสภิตลาภธนา ภ-สถ 3111
   ตั้งแต่วันที่
   29 มิถุนายน 2560

   ถึงวันที่
   28 มิถุนายน 2563

  • น 016-60
  • บริษัท สตูดิโอ สิบเจ็ด จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 10 อุดมสุข 26 สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   เบอร์โทรศัพท์ 02-743-2254-5
   เบอร์โทรสาร 02-743-2266

   1. นายโอภาส เกวลิน ภ-สถ 2724
   ตั้งแต่วันที่
   23 มิถุนายน 2560

   ถึงวันที่
   22 มิถุนายน 2563

  • น 015-60
  • บริษัท ไดแมคซีอัน สตูดีโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 106/1 ไปดีมาดี(สุขุมวิท 53) สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-259-0035
   เบอร์โทรสาร 02-259-7408

   1. นายสมเกียรติ ยุววิทยาพานิช ส-สถ 1023
   2. นายพรเทพ สุวรรณวีรกุล ภ-สถ 4815
   3. นายปฤษฐ ชุมสาย ณ อยุธยา ภ-สถ 20562
   ตั้งแต่วันที่
   23 มิถุนายน 2560

   ถึงวันที่
   22 มิถุนายน 2563

  • น 014-60
  • บริษัท สมดุล ไอดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 220/3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-279-5988
   เบอร์โทรสาร 02-279-5998

   1. นายพันธุ์พงษ์ วิวัฒน์กุล ส-สถ 2923
   ตั้งแต่วันที่
   29 พฤษภาคม 2560

   ถึงวันที่
   28 พฤษภาคม 2563

  • น 013-60
  • บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 395 13 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7196199
   เบอร์โทรสาร 02-7196199

   1. นายโยธิน เรืองเล็ก ส-สถ 2408
   2. นายรังษีเทพ สวัสดิสิงห์ ภ-สถ 3737
   3. นายคุ้มพงศ์ หนูบรรจง ภ-สถ 3743
   ตั้งแต่วันที่
   29 พฤษภาคม 2560

   ถึงวันที่
   28 พฤษภาคม 2563

  • น 012-60
  • บริษัท เอพลัสเอส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 78/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-924-1301
   เบอร์โทรสาร 02-924-1301

   1. นายโกวิท มโนภิรมย์ ว-สถ 600
   ตั้งแต่วันที่
   26 พฤษภาคม 2560

   ถึงวันที่
   25 พฤษภาคม 2563

  • น 011-60
  • บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 61/127 ทวีมิตร พระราม 9 อ.ทาบโลกา ชั้นที่ 4 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-248-2775-6
   เบอร์โทรสาร 02-248-2777

   1. นายถกล พัฒโนภาษ ส-สถ 2116
   2. นายทศพร ยุทธศักดิ์ ภ-สถ 9860
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤษภาคม 2560

   ถึงวันที่
   14 พฤษภาคม 2563

  • น 010-60
  • บริษัท ทีเค สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 487 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-248-1142
   เบอร์โทรสาร 02-642-6857

   1. นายธวัชชัย กอบกัยกิจ ส-ภส 44
   ตั้งแต่วันที่
   27 เมษายน 2560

   ถึงวันที่
   26 เมษายน 2563

  • น 009-60
  • บริษัท เอเอ็มเอ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 51/13 โรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7415417-8
   เบอร์โทรสาร 02-741-5416

   1. นายชาติชาย อัศวสุขี ว-สถ 609
   ตั้งแต่วันที่
   27 มีนาคม 2560

   ถึงวันที่
   26 มีนาคม 2563

  • น 008-60
  • บริษัท ดี.เอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1201/44 ลาดพร้าว 94 ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-559-0955
   เบอร์โทรสาร 02-559-0951#110

   1. นายจิตสุนทร ภู่ตระกูล ส-สถ 2808
   ตั้งแต่วันที่
   23 มีนาคม 2560

   ถึงวันที่
   22 มีนาคม 2563

  • น 007-60
  • บริษัท สกิดมอร์ โอวิ่งส์ แอนด์ เมอร์ริลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 689 สุขุมวิท (ซอย 35) อ.ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-056-5560

   1. นายครรชิต ปุณยกนก ส-สถ 1692
   ตั้งแต่วันที่
   15 มีนาคม 2560

   ถึงวันที่
   14 มีนาคม 2563

  • น 006-60
  • บริษัท ช.ทรัพย์กุล ก่อสร้าง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1 รามคำแหง 118 แยก 53 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-729-8288
   เบอร์โทรสาร 02-044-6585

   1. นายฐาป์ณุพล สินสุหิรัญกูล ส-สถ 2763
   2. นางสาวนันท์นภัส สินสุหิรัญกูล ส-สถ 2762
   ตั้งแต่วันที่
   13 มีนาคม 2560

   ถึงวันที่
   12 กุมภาพันธ์ 2563

  • น 005-60
  • บริษัท เนเดเลค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 154/7 หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

   เบอร์โทรศัพท์ 076-304400

   1. นางสาวสิริพร เชื่องชยะพันธุ์ ส-สถ 1604
   ตั้งแต่วันที่
   13 มีนาคม 2560

   ถึงวันที่
   12 มีนาคม 2563


โชว์รายละเอียด: 50