สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 036-62
  • บริษัท อาร์ช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 50/12-13 ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-640-1546

   1. นายวิโรจน์ โรจน์รัชดากร ส-สถ 2172
   ตั้งแต่วันที่
   27 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   26 สิงหาคม 2565

  • น 035-62
  • บริษัท อีฟ อาคิเทคเจอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 11 ดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-355244

   1. นายสราวุฒิ กังวานตระกูล ส-สถ 2991
   ตั้งแต่วันที่
   26 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 สิงหาคม 2565

  • น 034-62
  • บริษัท กริด แอนด์ กรีน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 55/135หมู่ที่7 พหลโยธิน เมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9977123

   1. นายแสงชัย พฤกษารัตนนนท์ ภ-สถ 4282
   ตั้งแต่วันที่
   08 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   08 กรกฎาคม 2565

  • น 032-62
  • บริษัท ยูพีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 4 รัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 021182991,0929127598

   1. นายศิวพงศ์ ทองเจือ ภ-สถ 15729,ส-สผ 26
   2. นางสาวดาวเรือง มณีทอง ภ-สผ 249,ภ-สถ 19206
   ตั้งแต่วันที่
   02 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   01 สิงหาคม 2565

  • น 031-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ พี คอน

   ที่อยู่บริษัท 33 งามวงศ์วาน2 แยก5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-580-6689

   1. นายพุทธิชาต สุวรรณ ส-สถ 2850
   2. นายธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน ส-สถ 2860
   ตั้งแต่วันที่
   30 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   29 กรกฎาคม 2565

  • น 030-62
  • บริษัท เวิร์คเวล สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 62/31 สุขุมวิท 13 สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6512886

   1. นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ ว-สถ 602
   2. นางสาววิริยา กิจไกรลาศ ส-สถ 3429
   ตั้งแต่วันที่
   26 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 กรกฎาคม 2565

  • น 029-62
  • บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 52/40 กรุงเทพกรีฑา15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7361130-2

   1. นายพฤฒิ โยทองยศ ส-สถ 3157
   ตั้งแต่วันที่
   03 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   02 กรกฎาคม 2565

  • น 028-62
  • บริษัท บี อัลเรดี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 36 21/2คลองเตย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 090-2206429

   1. นางสาวรุ่งกาล เปลี่ยนบำรุง ภ-สถ 12616
   2. นายไชยนันต์ เทพฉิม ภ-สถ 17388
   ตั้งแต่วันที่
   01 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   30 มิถุนายน 2565

  • น 027-62
  • บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 175 สาทรใต้ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 085-1333680

   1. เรืออากาศเอกเถกิงศักดิ์ แพ่งนุเคราะห์ ส-สถ 1277
   2. นางสาวฐิติพร หนูคง ภ-สน 427
   ตั้งแต่วันที่
   20 มิถุนายน 2562

   ถึงวันที่
   19 มิถุนายน 2565

  • น 026-62
  • บริษัท ลี อาร์คีเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 59 ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5702424
   เบอร์โทรสาร 02-5700318

   1. นางศิริพร สิงหรัญ ส-สถ 2157
   ตั้งแต่วันที่
   24 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 พฤษภาคม 2565

  • น 025-62
  • บริษัท ซีนิท เนเชอรัล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 73/13 บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-8874171

   1. นายสันติ เกียรติพงศ์ไพศาล ส-สถ 1865
   2. นายสมนึก ชดช้อย ภ-สถ 2309
   3. นายณุกูล เปรมปรีดิ์ ภ-สถ 12810
   ตั้งแต่วันที่
   07 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   06 พฤษภาคม 2565

  • น 024-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ลายน์

   ที่อยู่บริษัท 1195/54 มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   เบอร์โทรศัพท์ 044-353858,086-25877

   1. นายธานี คล่องณรงค์ ว-สถ 617
   ตั้งแต่วันที่
   26 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   25 เมษายน 2565

  • น 023-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์แปลนกรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 68/7 อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

   เบอร์โทรศัพท์ 075-800108,086-59762

   1. นายอุทาร ล่องชุม ส-สถ 3292
   ตั้งแต่วันที่
   25 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   24 เมษายน 2565

  • น 022-62
  • บริษัท จั่นอาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 95/45 ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 097-2610036

   1. นายนันทพล จั่นเงิน ส-สถ 3058
   2. นายภูวน คิดถูก ภ-สถ 16774
   ตั้งแต่วันที่
   05 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   04 เมษายน 2565

  • น 021-62
  • บริษัท เออเบิ้น อาร์แอนด์ดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 388 สี่พระยา อามีโก้ ทาวเวอร์ (ชั้น 9) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2340293
   เบอร์โทรสาร 02-2340294

   1. นายพจน์ ลามาติพานนท์ ส-สถ 2545
   2. นางสาว นิรมล เสรีสกุล ภ-สถ 5592
   3. นายแทนศร พรปัญญาภัทร ภ-สผ 167
   ตั้งแต่วันที่
   28 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 พฤษภาคม 2565

  • น 020-62
  • บริษัท คาสิต้า สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 54/66 แจ้งวัฒนะปากเกร็ด28 แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0626524

   1. นายสุพล เทียมปโยธร ส-สถ 3408
   2. นางศุยงวรรณ เทียมปโยธร ภ-สน 126
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 019-62
  • บริษัท เอ็น.วาย.ซี.ที. จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 22/1 ลาซาล32 แยก1/1 สุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1300164,081399111
   เบอร์โทรสาร 02-1300164

   1. นายพรชัย จิตคงกาล ส-สน 60
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 018-62
  • บริษัท พีแมช (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8/61 กรุงเทพกรีฑา7 แยก4(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0158323
   เบอร์โทรสาร 02-0158323

   1. นายปิยะศักดิ์ โพธิศิริรุจนากร ส-สถ 2897
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 017-62
  • บริษัท เซเว่นตี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 35/137 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 089-7884864

   1. นายสุเมธ สิริธนาวุฒิ ส-สถ 2718
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 016-62
  • บริษัท โฟร์ ทู โฟร์ เมคเกอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1560 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0856644,089774726

   1. นายจารุกิตติ์ มยุรา ส-สถ 2656
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 015-62
  • บริษัท สตอเรจ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 919/1 ห้อง401-เอ สีลม จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-266-3610,084-118-

   1. นายวิชชาธร ประเสริฐสุข ส-สน 143
   2. นายรยา อารยะจิติพงษ์ ภ-สน 195
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 014-62
  • บริษัท ซันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 104 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 089-4994909

   1. นายกวี ชาญเชี่ยว ส-สถ 1054
   2. นายสรัณ ไชยสุต ภ-สถ 13821
   3. นายปรัชญา วนากุล ภ-สถ 14103
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 013-62
  • บริษัท เรือนเอก ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 478/46 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0525109,081-68266
   เบอร์โทรสาร -

   1. นางสาวอุมาภรณ์ นาคภูมิวชิรชัย ส-สถ 2343
   2. นางวัลภา สายเสมา ภ-สถ 6319
   3. นายวิรัช สายเสมา ภ-สถ 6321
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 012-62
  • บริษัท แพลนนิ่ง เวิร์คเพลส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 69/143 หมู่ที่ 8 ติวานนท์ 25 ติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-588-5245

   1. นายประภัสร ติรณะรัต ว-ภส 7
   ตั้งแต่วันที่
   22 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   21 มีนาคม 2565

  • น 011-62
  • บริษัท เออร์บานิสท์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 88/85-88 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0664213

   1. นายนาคร วงษ์ประเสริฐ ส-สถ 3044
   ตั้งแต่วันที่
   22 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 010-62
  • บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25/16 ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-230-0680-1

   1. นางณิสา สงวนไทย ว-สน 120
   2. นายศศิพงศ์ สงวนไทย ส-สถ 3113
   ตั้งแต่วันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   20 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 009-62
  • บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/69 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9320810,081-98734

   1. นายดนัยวิทย์ อยู่คง ส-ภส 45
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 008-62
  • บริษัท แพลนเท็ค อาคิเตคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 98 ห้อง 902 ชั้น9 สาทรเหนือ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น8 ยูนิต807-808 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-108-1228
   เบอร์โทรสาร 02-108-1282

   1. นายบัณฑิต มัญยานนท์ ส-สถ 2533
   2. นางสาววราวรรณ โรจน์รังษี ภ-สถ 7516
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 007-62
  • บริษัท ธาดา คอลเลคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198
   เบอร์โทรสาร 02-168-8198

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 006-62
  • บริษัท ธาดา คอลลาบอเรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 และ 1801 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198,084-716-

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 005-62
  • บริษัท ดีเอฟเอพี อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/75 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 081-8967226

   1. นายปรีชา นวประภากุล ส-สถ 2405
   2. นายชายแดน เสถียร ส-สถ 2274
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 004-62
  • บริษัท เคอีดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 951 หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

   เบอร์โทรศัพท์ 043-342504,081-87231
   เบอร์โทรสาร 043-342505

   1. นายปกิต ห้างหว้า ส-สถ 3080
   2. นายจรัสพงษ์ นนทมาตย์ ภ-สถ 11689
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 003-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.บี. อาคิเทค

   ที่อยู่บริษัท 6 นาคนิวาส48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9354256

   1. นายวราวุธ เตมียบุตร ส-สถ 243
   2. ายขวัญชาย วงศ์ขจรไพบูลย์ ภ-สถ 5054
   3. นายชุมพล นรารัตน์วงศ์ ภ-สถ 5265
   ตั้งแต่วันที่
   11 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   10 มกราคม 2565

  • น 002-62
  • บริษัท เจพี อาร์คิเท็คส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 128/134 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-620-514,08972415

   1. นายจิรวัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ส-สถ 2092
   ตั้งแต่วันที่
   09 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   08 มกราคม 2565

  • น 001-62
  • บริษัท เค พี เอ็น อาร์คีเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 101/5 บ้านโนนมะกอก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

   เบอร์โทรศัพท์ 088-7513219

   1. นายกัมปนาท เกตุอำไพ ส-สถ 2389
   ตั้งแต่วันที่
   04 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   03 มกราคม 2565

  • น 049-61
  • บริษัท ทเวลฟ์อ็อคท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 9/34 อ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 096-4799265

   1. นายธานินทร์ เมฆินทรางกูร ส-สถ 1982
   ตั้งแต่วันที่
   24 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 ธันวาคม 2564

  • น 048-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานออกแบบณัฐจิราอาร์คิเตค

   ที่อยู่บริษัท 30/321 พระลือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

   เบอร์โทรศัพท์ 0816803394

   1. นายณัฐกานต์ เกตุชาวนา ส-สถ 2272
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 047-61
  • บริษัท เบ็กแซมเพิล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 47 หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-4219258

   1. นายศุภวุฒิ วุฒิจักร ส-สถ 1575
   2. นายบวร หงส์ประภัศร ภ-สน 1030
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 046-61
  • บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/92 เกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6418483

   1. นางสาวกชกร วรอาคม ส-ภส 81
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 045-61
  • บริษัท แอคซิสดีไซน์แอนด์คอนสทรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 33/1 ชมดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 0894456929

   1. นางสาวกัญญาณัท ธนายุตธนิน ภ-สถ 15751
   ตั้งแต่วันที่
   29 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   28 พฤศจิกายน 2564

  • น 044-61
  • บริษัท ฮิดเด้น อาคิเต็ก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 222/7 หมู่ที่ 4 นาวีเฮาส์15 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

   เบอร์โทรศัพท์ 084-079-3262

   1. นายประพันธ์ วิหคาภิรมย์ ส-สถ 2874
   2. นาย พรธนวัฒน์ บ่อเกิด ภ-สถ 22059
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   14 พฤศจิกายน 2564

  • น 043-61
  • บริษัท เอ็นบีบีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1ห้อง เอส-03 สาทรใต้ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่27 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายรวิช ควรประเสริฐ ส-สถ 2373
   ตั้งแต่วันที่
   12 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   11 พฤศจิกายน 2564

  • น 042-61
  • บริษัท มิวแทนท์ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 111/132 5/11 เอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-637722

   1. นายปรัชญา สุขแก้ว ส-สถ 2319
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   15 พฤศจิกายน 2564

  • น 041-61
  • บริษัท นูเซ็น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 97/58 หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-637722

   1. นายมฤคย์ จันทวิมล ภ-สถ 11696
   2. นายภัค พรมเชิดชู ภ-สถ 11691
   ตั้งแต่วันที่
   09 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   08 พฤศจิกายน 2564

  • น 040-61
  • บริษัท เอ็มโอดี อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 92/1 พระพินิจ สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายคณินทุ์ อ่ำกำเนิด ส-สถ 3243
   2. นายมฤคย์ จันทวิมล ภ-สถ 11696
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   15 พฤศจิกายน 2564

  • น 039-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสเซมบิลด์

   ที่อยู่บริษัท 123/263 หมู่ที่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

   1. นายเบญจรงค์ โอภาธนากร ส-สถ 3168
   ตั้งแต่วันที่
   30 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   29 ตุลาคม 2564

  • น 038-61
  • บริษัท มอร์ไอเดีย มอร์ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/99 สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

   1. นายสิริชัย สิทธิสันต์ ส-สน 244
   ตั้งแต่วันที่
   30 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   29 ตุลาคม 2564

  • น 037-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณานับดีซายน์

   ที่อยู่บริษัท 92 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย22 แยก5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   1. นางสาวณัฐชานันท์ ศิริประเสริฐ ส-สถ 2893
   2. นายคฑาภัช หอภัทรชนจินดา ภ-สถ 7508
   ตั้งแต่วันที่
   26 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   25 ตุลาคม 2564

  • น 036-61
  • บริษัท ไทย โอบายาชิ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 161 ราชดำริ นันทวัน ชั้น 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2525200
   เบอร์โทรสาร 02-2525381

   1. นายสุกฤต อนันตชัยยง ว-สถ 563
   2. นายกรกฎ อ่อนต้น ส-สถ 1590
   3. นายพีร ดลพนิต ส-สถ 2137
   ตั้งแต่วันที่
   26 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   25 ตุลาคม 2564

  • น 035-61
  • บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 14/55 หมู่ที่ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   1. นายวรวัจน์ เงยไพบูลย์ ส-สถ 747
   ตั้งแต่วันที่
   12 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   11 ตุลาคม 2564


โชว์รายละเอียด: 50