สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 017-62
  • บริษัท เซเว่นตี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 35/137 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 089-7884864

   1. นายสุเมธ สิริธนาวุฒิ ส-สถ 2718
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 016-62
  • บริษัท โฟร์ ทู โฟร์ เมคเกอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1560 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0856644,089774726

   1. นายจารุกิตติ์ มยุรา ส-สถ 2656
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 015-62
  • บริษัท สตอเรจ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 919/1 ห้อง401-เอ สีลม จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-266-3610,084-118-

   1. นายวิชชาธร ประเสริฐสุข ส-สน 143
   2. นายรยา อารยะจิติพงษ์ ภ-สน 195
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 014-62
  • บริษัท ซันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 104 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 089-4994909

   1. นายกวี ชาญเชี่ยว ส-สถ 1054
   2. นายสรัณ ไชยสุต ภ-สถ 13821
   3. นายปรัชญา วนากุล ภ-สถ 14103
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 013-62
  • บริษัท เรือนเอก ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 478/46 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0525109,081-68266
   เบอร์โทรสาร -

   1. นางสาวอุมาภรณ์ นาคภูมิวชิรชัย ส-สถ 2343
   2. นางวัลภา สายเสมา ภ-สถ 6319
   3. นายวิรัช สายเสมา ภ-สถ 6321
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565

  • น 012-62
  • บริษัท แพลนนิ่ง เวิร์คเพลส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 69/143 หมู่ที่ 8 ติวานนท์ 25 ติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-588-5245

   1. นายประภัสร ติรณะรัต ว-ภส 7
   ตั้งแต่วันที่
   22 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   21 มีนาคม 2565

  • น 011-62
  • บริษัท เออร์บานิสท์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 88/85-88 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0664213

   1. นายนาคร วงษ์ประเสริฐ ส-สถ 3044
   ตั้งแต่วันที่
   22 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 010-62
  • บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25/16 ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-230-0680-1

   1. นางณิสา สงวนไทย ว-สน 120
   2. นายศศิพงศ์ สงวนไทย ส-สถ 3113
   ตั้งแต่วันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   20 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 009-62
  • บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/69 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9320810,081-98734

   1. นายดนัยวิทย์ อยู่คง ส-ภส 45
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 008-62
  • บริษัท แพลนเท็ค อาคิเตคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 98 ห้อง 902 ชั้น9 สาทรเหนือ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น8 ยูนิต807-808 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-108-1228
   เบอร์โทรสาร 02-108-1282

   1. นายบัณฑิต มัญยานนท์ ส-สถ 2533
   2. นางสาววราวรรณ โรจน์รังษี ภ-สถ 7516
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 007-62
  • บริษัท ธาดา คอลเลคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198
   เบอร์โทรสาร 02-168-8198

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 006-62
  • บริษัท ธาดา คอลลาบอเรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 และ 1801 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198,084-716-

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565

  • น 005-62
  • บริษัท ดีเอฟเอพี อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/75 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 081-8967226

   1. นายปรีชา นวประภากุล ส-สถ 2405
   2. นายชายแดน เสถียร ส-สถ 2274
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 004-62
  • บริษัท เคอีดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 951 หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

   เบอร์โทรศัพท์ 043-342504,081-87231
   เบอร์โทรสาร 043-342505

   1. นายปกิต ห้างหว้า ส-สถ 3080
   2. นายจรัสพงษ์ นนทมาตย์ ภ-สถ 11689
   ตั้งแต่วันที่
   14 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   13 มกราคม 2565

  • น 003-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.บี. อาคิเทค

   ที่อยู่บริษัท 6 นาคนิวาส48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9354256

   1. นายวราวุธ เตมียบุตร ส-สถ 243
   2. ายขวัญชาย วงศ์ขจรไพบูลย์ ภ-สถ 5054
   3. นายชุมพล นรารัตน์วงศ์ ภ-สถ 5265
   ตั้งแต่วันที่
   11 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   10 มกราคม 2565

  • น 002-62
  • บริษัท เจพี อาร์คิเท็คส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 128/134 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-620-514,08972415

   1. นายจิรวัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ส-สถ 2092
   ตั้งแต่วันที่
   09 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   08 มกราคม 2565

  • น 001-62
  • บริษัท เค พี เอ็น อาร์คีเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 101/5 บ้านโนนมะกอก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

   เบอร์โทรศัพท์ 088-7513219

   1. นายกัมปนาท เกตุอำไพ ส-สถ 2389
   ตั้งแต่วันที่
   04 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   03 มกราคม 2565

  • น 049-61
  • บริษัท ทเวลฟ์อ็อคท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 9/34 อ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 096-4799265

   1. นายธานินทร์ เมฆินทรางกูร ส-สถ 1982
   ตั้งแต่วันที่
   24 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 ธันวาคม 2564

  • น 048-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานออกแบบณัฐจิราอาร์คิเตค

   ที่อยู่บริษัท 30/321 พระลือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

   เบอร์โทรศัพท์ 0816803394

   1. นายณัฐกานต์ เกตุชาวนา ส-สถ 2272
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 047-61
  • บริษัท เบ็กแซมเพิล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 47 หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-4219258

   1. นายศุภวุฒิ วุฒิจักร ส-สถ 1575
   2. นายบวร หงส์ประภัศร ภ-สน 1030
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 046-61
  • บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/92 เกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6418483

   1. นางสาวกชกร วรอาคม ส-ภส 81
   ตั้งแต่วันที่
   21 ธันวาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 ธันวาคม 2564

  • น 045-61
  • บริษัท แอคซิสดีไซน์แอนด์คอนสทรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 33/1 ชมดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 0894456929

   1. นางสาวกัญญาณัท ธนายุตธนิน ภ-สถ 15751
   ตั้งแต่วันที่
   29 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   28 พฤศจิกายน 2564

  • น 044-61
  • บริษัท ฮิดเด้น อาคิเต็ก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 222/7 หมู่ที่ 4 นาวีเฮาส์15 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

   เบอร์โทรศัพท์ 084-079-3262

   1. นายประพันธ์ วิหคาภิรมย์ ส-สถ 2874
   2. นาย พรธนวัฒน์ บ่อเกิด ภ-สถ 22059
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   14 พฤศจิกายน 2564

  • น 043-61
  • บริษัท เอ็นบีบีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1ห้อง เอส-03 สาทรใต้ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่27 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายรวิช ควรประเสริฐ ส-สถ 2373
   ตั้งแต่วันที่
   12 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   11 พฤศจิกายน 2564

  • น 042-61
  • บริษัท มิวแทนท์ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 111/132 5/11 เอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-637722

   1. นายมณภชัย ทรัพย์สินพันธ์ ส-สถ 2328
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   15 พฤศจิกายน 2564

  • น 041-61
  • บริษัท นูเซ็น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 97/58 หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-637722

   1. นายปรัชญา สุขแก้ว ส-สถ 2319
   ตั้งแต่วันที่
   09 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   08 พฤศจิกายน 2564

  • น 040-61
  • บริษัท เอ็มโอดี อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 92/1 พระพินิจ สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายคณินทุ์ อ่ำกำเนิด ส-สถ 3243
   2. นายมฤคย์ จันทวิมล ภ-สถ 11696
   ตั้งแต่วันที่
   15 พฤศจิกายน 2561

   ถึงวันที่
   15 พฤศจิกายน 2564

  • น 039-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสเซมบิลด์

   ที่อยู่บริษัท 123/263 หมู่ที่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

   1. นายเบญจรงค์ โอภาธนากร ส-สถ 3168
   ตั้งแต่วันที่
   30 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   29 ตุลาคม 2564

  • น 038-61
  • บริษัท มอร์ไอเดีย มอร์ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/99 สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

   1. นายสิริชัย สิทธิสันต์ ส-สน 244
   ตั้งแต่วันที่
   30 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   29 ตุลาคม 2564

  • น 037-61
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณานับดีซายน์

   ที่อยู่บริษัท 92 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย22 แยก5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   1. นางสาวณัฐชานันท์ ศิริประเสริฐ ส-สถ 2893
   2. นายคฑาภัช หอภัทรชนจินดา ภ-สถ 7508
   ตั้งแต่วันที่
   26 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   25 ตุลาคม 2564

  • น 036-61
  • บริษัท ไทย โอบายาชิ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 161 ราชดำริ นันทวัน ชั้น 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2525200
   เบอร์โทรสาร 02-2525381

   1. นายสุกฤต อนันตชัยยง ว-สถ 563
   2. นายกรกฎ อ่อนต้น ส-สถ 1590
   3. นายพีร ดลพนิต ส-สถ 2137
   ตั้งแต่วันที่
   26 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   25 ตุลาคม 2564

  • น 035-61
  • บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 14/55 หมู่ที่ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   1. นายวรวัจน์ เงยไพบูลย์ ส-สถ 747
   ตั้งแต่วันที่
   12 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   11 ตุลาคม 2564

  • น 034-61
  • บริษัท เปเปอร์สเปซ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25 สาทร 9 เค.เอส ชั้นที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ส-สน 213
   2. นายทรงกิจ ขอถาวรวงศ์ ภ-สน 173
   ตั้งแต่วันที่
   11 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   10 ตุลาคม 2564

  • น 033-61
  • บริษัท อาร์คิเทคเจอร์ ดีไซน์ อินโนเวชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 508/145 สุคนธสวัสดิ์ คาซ่าซิตี้ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-553-2668
   เบอร์โทรสาร 02-5532669

   1. นายอานนท์ เรืองกาญจนวิทย์ ส-สถ 2434
   ตั้งแต่วันที่
   10 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   09 ตุลาคม 2564

  • น 032-61
  • บริษัท สถาปนิกตะวันออก จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 321/53-54 นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายพิรัส พัชรเศวต ส-สถ 2038
   ตั้งแต่วันที่
   03 ตุลาคม 2561

   ถึงวันที่
   02 ตุลาคม 2564

  • น 031-61
  • บริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 71 กรุงธนบุรี เอส.เค. ชั้น 8 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

   1. นายกฤต อภิบาลปฐมรัฐ ส-สถ 3099
   ตั้งแต่วันที่
   28 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   27 กันยายน 2564

  • น 030-61
  • บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2782 ลาดพร้าว 130 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   1. นางสาวศรัญญา ครุวาทนนท์ ส-สถ 3096
   2. นายวีรภัทร แสนทวีสุข ภ-สถ 16025
   ตั้งแต่วันที่
   28 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   27 กันยายน 2564

  • น 029-61
  • บริษัท ธนรังษิภัค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 126/9 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 052-088175

   1. นายรังษี เตมิยาคาร ส-สถ 1057
   2. นายธนานต์ บุญเสรฐ ภ-สถ 1553
   ตั้งแต่วันที่
   17 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   16 กันยายน 2564

  • น 028-61
  • บริษัท ไอเดีย ทู อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1 อิสรภาพ 5 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

   1. นางสาวสุชาดา วรดำรง ส-สถ 2138
   ตั้งแต่วันที่
   10 กันยายน 2561

   ถึงวันที่
   09 กันยายน 2564

  • น 027-61
  • บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทคแอนด์ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   1. นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส-สถ 2278
   2. นายภราฎรณ์ ทรงบรรเทิง ภ-สถ 10976
   ตั้งแต่วันที่
   29 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   28 สิงหาคม 2564

  • น 026-61
  • บริษัท พี เอ เอ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 66 สุขุมวิท 21 คิวเฮาส์ อโศก ชั้น 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   1. นายพรเดช อุยะนันทน์ ส-สถ 1872
   2. นายสุธี โรจนุตมะ ภ-สถ 3028
   ตั้งแต่วันที่
   24 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 สิงหาคม 2564

  • น 025-61
  • บริษัท นิคเคน เซคเค (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 11/1ห้องเลขที่ 2203/1 ชั้น 22 สาทรใต้ เอไอเอสาทร ทาวเวอร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายดวงฤทธิ์ บุนนาค ว-สถ 526
   2. นางสาวไพลิน อินทร ภ-สถ 14466
   ตั้งแต่วันที่
   24 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   23 สิงหาคม 2564

  • น 024-61
  • บริษัท ดับบลิว บาลานซ์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/10 รัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5090974
   เบอร์โทรสาร 025090974

   1. นายไกรภพ พิริยะอรุณโรจน์ ส-สถ 3152
   2. นายพิเชษฐ์ ปิยะพิสุทธิ์ ภ-สถ 9590
   ตั้งแต่วันที่
   23 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   22 สิงหาคม 2564

  • น 023-61
  • บริษัท โฟร์บี อาร์คิเทคท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 75/111.B ชั้นที่39 สุขุมวิท19(วัฒนา) สุขุมวิท อาคารชุดโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   1. นายเฉลิมศักดิ์ เปรมาสวัสดิ์ ส-สถ 463
   2. นายฐานันดร์ กัมพลพันธ์ ภ-สถ 1223
   ตั้งแต่วันที่
   22 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   21 สิงหาคม 2564

  • น 022-61
  • บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 61/120 ทวีมิตรซอย1 พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1620838

   1. นายวิเชียร วงษ์นิมมาน ว-สถ 536
   2. นายสุชาติ บรรณปัญญา ส-สถ 2324
   ตั้งแต่วันที่
   22 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   21 สิงหาคม 2564

  • น 021-61
  • บริษัท เค ดับบลิว ที ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1032 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

   1. นายกฤตธี บินอับดุลลาห์ ส-สถ 1905
   2. นายวิรัช เวสสะศรีสิริ ส-สถ 1906
   3. นางสาวทิพย์รัตน์ อาภรณ์รัตน์ ส-สถ 2344
   ตั้งแต่วันที่
   21 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   20 สิงหาคม 2564

  • น 020-61
  • บริษัท เปเปอร์สเปซ (ประเทศไทย)จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25 สาทร9 เค.เอส ชั้นที่ 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   1. นายสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ส-สน 213
   2. นายทรงกิจ ขอถาวรวงศ์ ภ-สน 173
   ตั้งแต่วันที่
   09 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   08 สิงหาคม 2564

  • น 019-61
  • บริษัท สเต็ลล่าร์ แทร็ค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 23 ชั้น 5 บางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   1. นายธนะชัย ชิตโสภณดิลก ภ-สถ 9364
   ตั้งแต่วันที่
   03 สิงหาคม 2561

   ถึงวันที่
   02 สิงหาคม 2564

  • น 018-61
  • บริษัท วิษณุแพลน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 284/1 สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   1. นายธวัชชัย ภูแช่มโชติ ส-สผ 32
   ตั้งแต่วันที่
   06 กรกฎาคม 2561

   ถึงวันที่
   05 กรกฎาคม 2564

  • น 017-61
  • บริษัท อยู่ดีดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 19/23 อยู่เย็น 6 เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 053-400900

   1. นนายกิตติวัฒน์ ณ รังษี ส-สถ 2999
   ตั้งแต่วันที่
   29 มิถุนายน 2561

   ถึงวันที่
   28 มิถุนายน 2564


โชว์รายละเอียด: 50