Home
  • 02.03.61
  • สภาสถาปนิกขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณมติ ตั้งพานิช อดีตนายกสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2547-2550 อ่านรายละเอียดคลิ๊กสภาสถาปนิกขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณมติ ตั้งพานิช อดีตนายกสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2547-2550 กำหนดการสวดอภิธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 26 (สมุน-อรุณ สิงหเสนี) วัดธาตุทอง โดยสภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561มีรายละเอียด ดังนี้
-เวลา 16.00 น.รดน้ำศพ
-เวลา 18.30 น.สวดพระอภิธรรม
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาสถาปนิกเข้าร่วมงานตามวันและเวลา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หมายเหตุ(ขณะนี้อยู่ระหว่างขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.)