Home
  • 21.12.61
  • ประกาศผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561ประกาศผลสอบประจำปี 2561

Download ประกาศผลสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง


Download ประกาศผลสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม


Download ประกาศผลสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา
จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก (เพิ่มเติม) เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรมทั้งนี้
เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน


จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ประจำปี 2561 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯ
จำนวน 1,500.00 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท ในระหว่างวันที่
21 - 27 ธันวาคม 2561 จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม (รายละไม่เกิน 1,000.00 บาท)
เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน
(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย
ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุ โดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย
5 ปี)


Download ดูกำหนดการสมัครอบรมขอรับใบอนุญาตฯสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ คลิ๊ก


หลักฐานที่นำมาในวันอบรมขอรับใบอนุญาตฯ
วันที่ 12 มกราคม 2562


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


เครื่องแต่งกายสำหรับการอบรมขอรับใบอนุญาตฯ


ผู้ชาย


1.เสื้อ :เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2.
กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3.
รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม
เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม :เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม :เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้า