Home
  • 15.03.62
  • สภาสถาปนิกขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายศักดิ์ชัย ยวงตระกูล อดีตอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่งและประธานอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับโดยสภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ร่วมงานสวดอภิธรรมอ่านรายละเอียด Clickเรียน สมาชิกสภาสถาปนิก
สภาสถาปนิกขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายศักดิ์ชัย ยวงตระกูล อดีตอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง และประธานอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ ด้วยโรคหัวใจ สวดอภิธรรม ณ วัดธาตุทอง ศาลา 6 มีกำหนดการ ดังนี้
▪️วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 โดยมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 17.00 น. และฟังสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.30 น.
▪️วันที่ 17-20 มีนาคม 2562 ฟังสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น.
▪️วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เลี้ยงพระเพล และทำพิธีฌาปนกิจ เวลา 14.00 น.
สภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ร่วมงานสวดอภิธรรมn