Home
  • 11.07.62
  • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก 4 สาขาประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาสถาปัตยกรรมหลักสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
สำนักงานสภาสถาปนิก

**** เนื่องจากสภาสถาปนิกมีที่จอดรถจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ*****

ขั้นตอนลงทะเบียนอบรม


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับ /วัน
/เวลาลงทะเบียน
อบรม ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม


ขั้นตอนที่ 2 บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก ณ จุดลงทะเบียน
ชั้น 2 สำนักงานสภาสถาปนิก

ขั้นตอนที่ 3 รอรับการอบรม ชั้น 3
สำนักงานสภาสถาปนิก


(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)

Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เวลา 08.30 - 12.00 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562


Download ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เวลา 12.30 - 16.00 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562


หลักฐานที่นำมาในวันอบรม


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


การแต่งกายของผู้เข้าการอบรม


เพื่อให้การดำเนินการอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ประจำปี 2561เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย
ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคม ดังต่อไปนี้

ผู้ชาย


1.เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด
ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2.กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น
สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม :
เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม