การลงทะเบียนทดสอบความรู้

เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ระดับภาคีสถาปนิก


กรุณาอ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนทดสอบความรู้
และกดปุ่ม "Submit" ด้านล่างคำแนะนำ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบความรู้
 
 
1 สร้างบัญชีผู้ใช้ (ครั้งแรก)

 • ให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" จะปรากฎหน้าจอให้ทำการใส่ email และ หมายเลขสมาชิก เพื่อทำการลงทะเบียนผู้ใช้

 • เลือกปุ่มถัดไปเพื่อทำการตรวจสอบจนสำเร็จเรียบร้อย ระบบจะส่ง password ไปทาง email เพื่อใช้ในการ login สมัครสอบ

 • หมายเหตุ
  - ต้องเป็น email ที่แจ้งไว้กับสภาสถาปนิก ถ้าเปลี่ยนใหม่หรือจำไม่ได้ กรุณาติดต่อสภาสถาปนิกเพื่อแจ้งใหม่
  - ท่านสามารถใช้ชื่อบัญชีนี้ login เพื่อลงทะเบียนสอบ ดูวันเวลาสอบ ดูประกาศผลสอบ และดูประวัติการสอบย้อนหลัง ได้ตลอดจนจบการทดสอบ

   

  2 ได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์  รหัสผ่านนี้ใช้สำหรับ login เข้าระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้

   

  3 login เข้าสู่ระบบ

  ชื่อผู้ใช้งาน: ใส่หมายเลขสมาชิกสภาสถาปนิก (หมายเลขสมาชิกบนบัตรสมาชิก)
  รหัสผ่าน: ใส่รหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล์ (จากขั้นตอนที่ 2)


   

  4 เลือกวัน-เวลาสอบ

  - เมนู เลือก ตารางวิชาที่เปิดสอบ
  - แถบบน เลือก AGENDA
  - เลือกวิชาสอบ (กรอบสีเทาคือ จำนวนที่นั่งที่เปิดสอบในรอบนั้น กรอบสีเขียวคือ จำนวนที่นั่งที่ยังว่าง)
  - จะปรากฎหน้าต่าง popup ให้กดปุ่ม "เพิ่มใน List ลงทะเบียนสอบ"
  - ทำขั้นตอนซ้ำเพื่อเลือกวิชาอื่น ๆ ที่จะสอบจนครบ

   

  5 ยืนยันการลงทะเบียนสอบ

  - เมนู เลือก ข้อมูลการลงทะเบียนสอบ
  - ตาราง คลิกเครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันวิชาที่เลือก (อาจมีมากกว่า 1 วิชา)
  - กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน

  เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขวิชาสอบและวัน-เวลาสอบได้อีก


   

  6 ชำระค่าธรรมเนียมสอบ

  - กดปุ่ม "ชำระค่าลงทะเบียน"
  - ระบบจะให้ท่านเลือกช่องทางการชำระเงินคือ

  ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านระบบออนไลน์ของ Asia pay (ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ)

  ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิช ให้ท่าน print ใบแจ้งยอดชำระเงินจากหน้าจอระบบ เพื่อยื่นชำระเงินได้ที่จุดรับชำระเงินร้าน เซเว่นอีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในกรณีที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการสมัคร ท่านสามารถบันทึกภาพบาร์โค๊ดจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และนำภาพนี้ไปยืนชำระเงินกับเคาน์เตอร์เซอร์วิชได้เลย)


  ภาพตัวอย่างใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อนำไปชำระที่จุดรับชำระเงินร้าน เซเว่นอีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ
   

  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินในทุกกรณี   

  คำแนะนำ
  สำหรับผู้สมัครทดสอบความรู้ที่สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตรที่สภาสถาปนิกรับรองและต้องยื่นหลักฐานใบผ่านงาน
   
   

  กรณีผู้ที่จบหลักสูตรดังกล่าวลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบและสอบผ่านเกณฑ์โดยไม่ยื่นหลักฐานใบผ่านงานตามที่ระบุไว้
  ผู้นั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขานั้นได้


  การขยายเวลารับรองผลสอบ สำหรับวิชาที่สอบผ่านเกิน 4 ปี

  ผู้สมัครสอบแก้ตัว และมีผลสอบวิชาที่สอบผ่านครบกำหนด 4 ปี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  ให้ขยายเวลารับรองผลสอบไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

  ผู้ได้รับการขยายเวลารับรองผลสอบ ให้ลงทะเบียนสอบ ดังนี้
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัวสำหรับวิชาที่สอบ "ไม่ผ่าน" ตามปกติ
 • ไม่ต้องลงทะเบียนสอบวิชาที่ได้รับการขยายเวลารับรองผลสอบ

 •  


  ผู้ที่ลงทะเบียนมาครั้งก่อนโดยที่ไม่ได้ขอรับเงินคืน

  จากการยกเลิกการจัดทดสอบครั้งที่ผ่านมา ท่านที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบไปแล้วและไม่ได้ขอรับเงินคืน
  ให้ท่านลงทะเบียนสอบอีกครั้ง โดยไม่ต้องชำระเงิน ทางสภาสถาปนิกจะนำเงินที่ชำระครั้งที่แล้ว นำมาชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบให้ในครั้งนี้

  กรณีที่สมาชิกสมัครสอบครั้งแรก และสภาสถาปนิกได้การยกเลิกการสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น
  สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ขอรับเงินคืน หากมาสมัครสอบในรอบที่สภาเปิดจะขึ้นให้ถือว่าเป็น การสอบครั้งแรก


   
   

   
   

   
   
   
   
  ลงทะเบียนทดสอบความรู้

  * กรุณากด Checkbox ยอมรับเงื่อนไข และกด Submit เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้
    ข้าพเจ้าได้อ่านคำแนะนำและยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนทดสอบความรู้ทุกประการ


   
   
   
   

   
   

   
   
  ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ กรุณาติดต่อ
  063-198-9731
  087-676-6477


   
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก