กรุณาอ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนทดสอบความรู้
และกดปุ่ม "ยอมรับ" (ด้านล่าง)


  6 ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบความรู้
 
 
1 สร้างบัญชีผู้ใช้ (ครั้งแรก)

 • ให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" จะปรากฎหน้าจอให้ทำการใส่ email และ หมายเลขสมาชิก เพื่อทำการลงทะเบียนผู้ใช้

 • เลือกปุ่มถัดไปเพื่อทำการตรวจสอบจนสำเร็จเรียบร้อย ระบบจะส่ง password ไปทาง email เพื่อใช้ในการ login สมัครสอบ

 • หมายเหตุ
  - ต้องเป็น email ที่แจ้งไว้กับสภาสถาปนิก ถ้าเปลี่ยนใหม่หรือจำไม่ได้ กรุณาติดต่อสภาสถาปนิกเพื่อแจ้งใหม่
  - ท่านสามารถใช้ชื่อบัญชีนี้ login เพื่อลงทะเบียนสอบ ดูวันเวลาสอบ ดูประกาศผลสอบ และดูประวัติการสอบย้อนหลัง ได้ตลอดจนจบการทดสอบ

   

  2 ได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์  กรุณาจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับนี้ เพื่อนำไปใช้ในวันสอบ

   

  3 login เข้าสู่ระบบ

  ชื่อผู้ใช้งาน: ใส่หมายเลขสมาชิกสภาสถาปนิก (หมายเลขสมาชิกบนบัตรสมาชิก)
  รหัสผ่าน: ใส่รหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล์ (จากขั้นตอนที่ 2)


   

  4 เลือกวัน-เวลาสอบ

  - เมนู เลือก ตารางวิชาที่เปิดสอบ
  - แถบบน เลือก AGENDA
  - เลือกวิชาสอบ (กรอบสีเทาคือ จำนวนที่นั่งที่เปิดสอบในรอบนั้น กรอบสีเขียวคือ จำนวนที่นั่งที่ยังว่าง)
  - จะปรากฎหน้าต่าง popup ให้กดปุ่ม "เพิ่มใน List ลงทะเบียนสอบ"
  - ทำขั้นตอนซ้ำเพื่อเลือกวิชาอื่น ๆ ที่จะสอบจนครบ

   

  5 ยืนยันการลงทะเบียนสอบ

  - เมนู เลือก ข้อมูลการลงทะเบียนสอบ
  - ตาราง คลิกเครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันวิชาที่เลือก (อาจมีมากกว่า 1 วิชา)
  - กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน

  เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขวิชาสอบและวัน-เวลาสอบได้อีก
   

  6 ชำระค่าธรรมเนียมสอบ

  - กดปุ่ม "ชำระค่าลงทะเบียน"
  - ระบบจะให้ท่านเลือกช่องทางการชำระเงินคือ

  ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านระบบออนไลน์ของ Asia pay (ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ)

  ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิช ให้ท่าน print ใบแจ้งยอดชำระเงินจากหน้าจอระบบ เพื่อยื่นชำระเงินได้ที่จุดรับชำระเงินร้าน เซเว่นอีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในกรณีที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการสมัคร ท่านสามารถบันทึกภาพบาร์โค๊ดจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และนำภาพนี้ไปยืนชำระเงินกับเคาน์เตอร์เซอร์วิชได้เลย)


  ภาพตัวอย่างใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อนำไปชำระที่จุดรับชำระเงินร้าน เซเว่นอีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ
   

  เมื่อยืนยันการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินในทุกกรณี


   


    การสมัครเข้ารับการอบรมสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน
   
   
  ผู้ขอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และอบรม กรุณา login เข้าระบบเพื่ออัพโหลดภาพถ่ายหน้าตรงและภาพถ่ายลายมือชื่อผ่านระบบออนไลน์ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาต รายละเอียดดังนี้
  ภาพถ่ายหน้าตรง
  1. เป็นภาพถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 1 ปี
  2. ฉากหลังเป็นสีพื้นไม่มีลวดลาย
  3. จัดองค์ประกอบภาพและสัดส่วนแบบภาพติดบัตร (สภาสถาปนิกจะไม่จัดให้)
  ภาพถ่ายลายมือชื่อ
  1. ลายเซ็นต์ด้วยปากกาสีดำบนพื้นขาว
  2. ควรใช้ปากกาสีดำเส้นหนา (ขนาดเส้น 1.0)

  หมายเหตุ กรุณา login เข้าระบบและทำการอัพโหลดภาพถ่ายหน้าตรงและลายมือชื่อ ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์และอบรมได้


   
   
   
   


    คำแนะนำสำหรับผู้สมัครทดสอบความรู้ ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สภาสถาปนิกรับรองและต้องยื่นหลักฐานใบผ่านงาน
   
   
  กรณีผู้ที่จบหลักสูตรดังกล่าวลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบและสอบผ่านเกณฑ์โดยไม่ยื่นหลักฐานใบผ่านงานตามที่ระบุไว้ ผู้นั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขานั้นได้   
   
   
   

   
   
   
   

  เมื่อยืนยันการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินในทุกกรณี
   
    ข้าพเจ้าได้อ่านคำแนะนำและยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนทดสอบความรู้ทุกประการ
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
  ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ
  กรุณาติดต่อสภาสถาปนิก
  โทรศัพท์ 023182112 ต่อ 162

  หรือ

  ติดต่อด้วยตนเองที่
  สำนักงานสภาสถาปนิก
  เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

   
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก