รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องโถง ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ