สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง 3D Architect

วันที่ 24/01/2022


รายละเอียด

- ชาย/หญิง - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบและเขียนภาพ Perspective ทางสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 10 ปี - สามารถใช้โปรแกรม 3Dmax หรือโปรแกรมการออกแบบ 3D ทางสถาปัตยกรรมได้ดี - สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ - มีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายงานแก่ผู้อื่นได้ - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ - มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/01/2022 to 28/02/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-1620838 หรือส่งประวัติมาที่ hr@sv-arch.com