สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบภายใน 2 ตำแหน่ง

วันที่ 30/01/2020


รายละเอียด

คุณสมบัติ 1 : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 : สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Photoshop, MS Office ได้เป็นอย่างดี 3 : มีความคิดสร้างสรรค์ , มีพื้นฐานในการออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้าง 4 : มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 5 : ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี -ลักษณะงาน วัดพื้นที่ ออกแบบ พรีเซนต์แบบกับลูกค้า เขียนแบบ ตรวจหน้างาน -ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00น.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 30/01/2020 to 30/01/2021


ข้อมูลบริษัท

Modern life interior design


บุคคลที่ติดต่อ:

ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ Email : mdesign_arch@hotmail.com ที่ตั้ง สนง.อำเภอเมือง จังหวัดจอนแก่น