สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Draftsman Interior

วันที่ 11/01/2021


รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เขียนแบบภายใน (Draftsman Interior) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบแต่ละโครงการโดยใช้ Auto Cad 2. เขียนแบบ Elevation, Section, Detail ของงานตกแต่งภายในสไตล์ Classic/ Modern Luxury 3. รับผิดชอบแต่ละโครงการให้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้ 4. นำเสนองานต่อที่ประชุม (เป็นครั้งคราว) 5. อื่นๆ คุณสมบัติ 1.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบอย่างน้อย 2 - 3 ปี ขึ้นไป 3.มีทักษะความชำนาญในการใช้ Program Auto CAD ได้ดีเพื่อเขียนแบบ Elevation, Section, Detail ของงานตกแต่งภายในได้ 4.สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานเช่น Sketch Up, Photos Shop, Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีน้ำใจ เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์ สถานที่ทำงาน : บริษัท จัมเปอร์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ สวัสดิการ : ประกันสังคม/OT/โบนัสประจำปี/ค่าน้ำมันและทางด่วนเบิกได้กรณีทำงานให้บริษัท


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 11/01/2021 to 11/02/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท จัมเปอร์ ดีไซน์ สตูดิโอ


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง