สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 18/03/2021


รายละเอียด

อัลโก้ อาร์คิเท็คมีแผนการขยายทีมเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท จึงขอประกาศรับสมัครสถาปนิกจำนวน 1 ตำแหน่ง | คุณสมบัติพื้นฐาน - ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี - มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา - สามารถคิดและแก้ปัญหาในการออกแบบอย่างมีระบบ | คุณสมบัติอื่นๆ - หากสามารถใช้งานโปรแกรม Rhinoceros, Grasshopper, BIM Software หรือ Lumion ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ | สวัสดิการ - โบนัสสิ้นปี (ขึ้นกับผลประกอบการและประสิทธิภาพการทำงาน) - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลาและค่าอาหารเมื่อจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา - มีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมตามประสบการณ์และ skill set


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 18/03/2021 to 30/04/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลโก้ อาร์คิเท็ค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท อัลโก้ อาร์คิเท็ค จำกัด