สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 12/11/2021


รายละเอียด

- วุฒิปริญญาตรี-โท สถาปัตยกรรมหลัก - มีประสบการณ์การในด้านงานออกแบบ 0-3 ปี - สัญชาติไทย - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพงานสถาปัตยกรรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ - สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น LUMION, AUTOCAD หรือ SKETCH UP ได้เป็นอย่างดี - หากมีความสามารถใช้โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น REVIT ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการจัดการ - หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 12/11/2021 to 31/01/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

*เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงานยืดหยุ่นระหว่าง 9.00-10.00น. เลิกงาน 18.00-19.00 น. *มีค่าล่วงเวลา, โบนัสประจำปี, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพิ่มเติมจากประกันสังคม, เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน/คลอดบุตร *บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง โดยร่วมอบรมหรือดูงานตามที่บริษัทฯ จัดเป็นครั้งคราว (ดูงานต่างประเทศ เมื่อผ่านงานครบตามเกณฑ์ของบริษัทฯ) *ขณะนี้ทางบริษัทฯยังอยู่ระหว่างการทำงานในรูปแบบ WORK FROM HOME ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น จะมีการสลับกลับเข้าไปทำงาน ณ สำนักงานบ้าง หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณสมบัติข้างต้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี ทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ตั้งใจ รอบคอบ พร้อมเรียนรู้และต้องการทำงานด้านการออกแบบ กรุณาส่งเอกสารแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษา, TRANSCRIPT, รูปถ่าย, เงินเดือนที่ต้องการและ ผลงานเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 20MB มายังอีเมล์ hr.ortl@gmail.com ORIENTAL STUDIO CO.,LTD. 151/8-9 อาคารเดอะทรัสต์เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (662) 409-4248 , 409-4249 มือถือ : 097-234-2806