สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 045-63
  • บริษัท พีโอเอฟ อาช แอนด์ คอนส์.จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 79/230 หมู่ที่ 7

   เบอร์โทรศัพท์ 076-374-212

   1. นายศิลป์ชัย ปังประเสริฐกุล ส-สถ 3029
   ตั้งแต่วันที่
   01 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   31 สิงหาคม 2566

  • น 044-63
  • บริษัท เอ็น เค โปรเฟสชั่นนัล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 589 หมู่ที่ 5 ร้านเหนือกิจโฮมเซ็นเตอร์ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000

   เบอร์โทรศัพท์ 054-480483

   1. นายภัทรพงษ์ สุขยอด ภ-สถ 17105
   ตั้งแต่วันที่
   31 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   30 สิงหาคม 2566

  • น 043-63
  • บริษัท บิลเดอร์ อาร์คิเทคท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 589/49ชั้น11 เทพรัตน เซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7456294-7

   1. นายณัฏฐพงษ์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ ส-สถ 2548
   ตั้งแต่วันที่
   27 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   26 สิงหาคม 2566

  • น 042-63
  • บริษัท พอดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 84/45 นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 089-8912663

   1. นายบรรจง เกียรติสิงห์นคร ส-สถ 3018
   ตั้งแต่วันที่
   27 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   26 สิงหาคม 2566

  • น 041-63
  • บริษัท แปซิฟิค อาร์คิเท็คเจอร์ แอนด์ แปลนนิ่ง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 302/22 ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9312044

   1. นายธรรมวิทย์ เลี่ยมพุธดำรง ส-สถ 1565
   ตั้งแต่วันที่
   26 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   25 สิงหาคม 2566

  • น 040-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสตูดิโอ

   ที่อยู่บริษัท 89/76 บางกรวย-ไทรน้อย 26 บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7456294-7
   เบอร์โทรสาร 02-7456027

   1. นางสาววิภา ศรีชัยสันติกุล ส-สถ 2600
   ตั้งแต่วันที่
   21 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   20 สิงหาคม 2566

  • น 039-63
  • บริษัท แอล 65 แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 111/8 รัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1620904

   1. นายเฉลิมศักดิ์ เปรมาสวัสดิ์ ส-สถ 463
   2. นายเฉลิมชัย เจริญผล ภ-สถ 7847
   3. นายสมจิตร์ ไชยรักษ์ ภ-สถ 8925
   ตั้งแต่วันที่
   20 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   19 สิงหาคม 2566

  • น 038-63
  • บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 22 ลาดพร้าว 35 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5116104
   เบอร์โทรสาร 02-5116105

   1. นายสุดเขตร ศิริสมบูรณ์ ภ-สถ 4122
   ตั้งแต่วันที่
   20 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   19 สิงหาคม 2566

  • น 037-63
  • บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 24 ลาดพร้าว101ซอย50 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-105-6299,061-5079
   เบอร์โทรสาร 02-105-6298

   1. นายอนันต์กร อมรวาที ส-สถ 1610
   ตั้งแต่วันที่
   17 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   16 สิงหาคม 2566

  • น 036-63
  • บริษัท ออฟฟิเชียล สเปช จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 9/415 หมู่ที่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน นครปฐม 73110

   เบอร์โทรศัพท์ 089-7920715

   1. นายชญานนท์ เตชะหัสดิน ภ-สถ 18909
   ตั้งแต่วันที่
   22 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   21 กรกฎาคม 2566

  • น 035-63
  • บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 91 สุขุมวิท63 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-39019779 ต่อ200
   เบอร์โทรสาร 02-3901974

   1. นายประพันธ์ นภาวงศ์ดี ส-ภส 77
   2. นางสาวขวัญชนก คงโชคสมัย ภ-ภส 230
   ตั้งแต่วันที่
   15 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   14 กรกฎาคม 2566

  • น 034-63
  • บริษัท อาร์ทีเลีย เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 152 สาทรเหนือ ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 18 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6378817

   1. นางสาวพิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์ ภ-สถ 18997
   ตั้งแต่วันที่
   15 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   14 กรกฎาคม 2566

  • น 033-63
  • บริษัท ดีไซน์อินวิโทร จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 504/247 กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 090-9696291

   1. นางสาวเจษฎ์สุภา พิพัฒนสุภรณ์ ส-สน 223
   2. นายปริญญา ณรงค์ธนรัฐ ภ-สถ 18634
   ตั้งแต่วันที่
   14 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   13 กรกฎาคม 2566

  • น 032-63
  • บริษัท กศิรวิทย์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8/214 หมู่ที่ 1 มันนี่ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

   1. นางสาวสวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ ส-สถ 3341
   2. นายศิรวิทย์ อามาตย์มุลตรี ภ-สถ 18542
   ตั้งแต่วันที่
   13 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   12 กรกฎาคม 2566

  • น 031-63
  • บริษัท เอ็มอีที อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 605/9 สุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   1. นางวันเพ็ญ ตั้งสุวรรณ ว-สถ 340
   2. นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ภ-สถ 3778
   ตั้งแต่วันที่
   13 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   12 กรกฎาคม 2566

  • น 030-63
  • บริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 57/7 โชคชัยร่วมมิตร16/13 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-276-6279,081-5661

   1. นายปิตุพงษ์ เชาวกุล ส-สถ 3175
   ตั้งแต่วันที่
   10 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   09 กรกฎาคม 2566

  • น 029-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาสตรา คอร์เปอร์เรชั่น

   ที่อยู่บริษัท 29/29 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   1. นายศิริพงษ์ เทพชัยวรกำแหง ส-สถ 2618
   2. นายชาติ แสนวงศ์ ภ-สถ 15973
   ตั้งแต่วันที่
   10 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   09 กรกฎาคม 2566

  • น 028-63
  • บริษัท ครีเอทีฟ เทอริทอรีส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1 ลาดพร้าว 3 พร้อมพันธุ์2 ห้อง504 ชั้น5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1944875

   1. นายทิฆัมพร ธีรพงศ์ภักดี ส-สถ 3432
   2. นายจาตุรนต์ กิ่งมิ่งแฮ ภ-สถ 9854
   3. นายวิสิฐสรรพ์ ดิษยวงศ์ ภ-สถ 10093
   4. นางสาวมณฑิรา พรรณพลีวรรณ ภ-สน 167
   ตั้งแต่วันที่
   10 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   09 กรกฎาคม 2566

  • น 027-63
  • บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 20/220 เสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5417452

   1. นายภูริพัฒน์ จงวัฒนาพรชัย ส-สถ 2639
   2. นายพชร ธุวนลิน ภ-สถ 10017
   ตั้งแต่วันที่
   09 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   08 กรกฎาคม 2566

  • น 026-63
  • บริษัท อาคิสมิธ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2/86 ลาดพร้าว IDEO ลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 086-551-9191

   1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เสงี่ยมวงศ์ ส-สถ 3588
   2. นายจิรวิชช์ แย้มกลีบ ภ-สถ 16511
   ตั้งแต่วันที่
   09 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   08 กรกฎาคม 2566

  • น 025-63
  • บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ สตราเตจี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 40 รามอินทรา 97 สถาบันอคาเดมี่ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-005-2900 ต่อ 2500
   เบอร์โทรสาร 02-005-2915

   1. นายวีระพันธุ์ ชินวัตร ว-สถ 476
   2. นายวรุณ ลิมป์เฉลิม ส-สถ 1935
   ตั้งแต่วันที่
   12 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   11 มิถุนายน 2566

  • น 024-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาปนิก 350

   ที่อยู่บริษัท 652/12 เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 074-237775

   1. นายนิพนธ์ หัสดีวิจิตร ส-สถ 2077
   2. นายภัทระ หัสดีวิจิตร ภ-สถ 13602
   ตั้งแต่วันที่
   12 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   11 มิถุนายน 2566

  • น 023-63
  • บริษัท ฟินคอน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 297/28 ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-117-2245
   เบอร์โทรสาร 02-117-2246

   1. นายจินต์ ร่วมสุข ส-สถ 1716
   ตั้งแต่วันที่
   12 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   11 มิถุนายน 2566

  • น 022-63
  • บริษัท เมคอะซีน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1016 พระรามที่4 ศรีเฟื่องฟุ้ง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-633-9980

   1. นายพิชยา รัตน์ปิยะสุนทร ส-สถ 3594
   ตั้งแต่วันที่
   08 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   07 มิถุนายน 2566

  • น 021-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเบรนดีไซน์อาร์คิเทค

   ที่อยู่บริษัท 58/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตาก 63140

   เบอร์โทรศัพท์ 081-845-5579

   1. นายวีระชัย สุภาพ ส-สถ 3553
   2. นายนิวัตร์ นาวีสาคร ภ-สถ 11711
   ตั้งแต่วันที่
   08 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   07 มิถุนายน 2566

  • น 020-63
  • บริษัท คอมบิเนชั่น ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2790/14 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0022998

   1. นายณรงค์ ลือสาคร ส-สน 135
   2. นางสาวใจชนก วาดี ภ-สน 982
   ตั้งแต่วันที่
   28 พฤษภาคม 2563

   ถึงวันที่
   27 พฤษภาคม 2566

  • น 019-63
  • บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/1 พระราม1 สำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 45 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-251-0202
   เบอร์โทรสาร 02-613-1512

   1. นายจักรดาว นาวาเจริญ ส-สถ 3469
   2. นายดีจริง จิตตนูนท์ ภ-สถ 13181
   3. นายศุภวิชญ์ ศรีอุบลมาศ ภ-สถ 16936
   ตั้งแต่วันที่
   18 พฤษภาคม 2563

   ถึงวันที่
   17 พฤษภาคม 2566

  • law_id
  • name_th

   ที่อยู่บริษัท address_th postc

   เบอร์โทรศัพท์ telephone
   เบอร์โทรสาร facsimile

   1. juristic_person_1_th
   2. juristic_person_2_th
   3. juristic_person_3_th
   4. juristic_person_4_th
   5. juristic_person_5_th
   6. juristic_person_6_th
   7. juristic_person_7_th
   8. juristic_person_8_th
   9. juristic_person_10_th
   ตั้งแต่วันที่
   0000-00-00

   ถึงวันที่
   0000-00-00

  • น 018-63
  • บริษัท เอ เอส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 119 พหลโยธิน34 แยก 7 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0004997
   เบอร์โทรสาร 02-000-4997 ต่อ 108

   1. นายสุวิทย์ วิศวานันท์ ว-ภส 53
   ตั้งแต่วันที่
   18 พฤษภาคม 2563

   ถึงวันที่
   17 พฤษภาคม 2566

  • น 017-63
  • บริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2 สังคมสังเคราะห์6แยก2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-530-3279
   เบอร์โทรสาร 02-530-3279

   1. นายเผดิมเกียรติ สุขกันต์ ส-สถ 3278
   ตั้งแต่วันที่
   28 เมษายน 2563

   ถึงวันที่
   27 เมษายน 2566


โชว์รายละเอียด: 30