สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 030-64
  • บริษัท โอนีส ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท เลขที่ 361 ลาดพร้าว87(จันทราสุข) ตำบลคลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-936-6282
   เบอร์โทรสาร 02-936-6283

   1. นายศุภชัย ถาวรสุภเจริญ ส-สถ 2066
   2. นายปิยะวงศ์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ภ-สถ 8818
   ตั้งแต่วันที่
   15 กันยายน 2564

   ถึงวันที่
   14 กันยายน 2567

  • น 029-64
  • บริษัท แอมพลัส ดีซายน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท เลขที่ 1895/89 พหลโยธิน37/1 พหลโยธิน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 097-039-2908,02-9411
   เบอร์โทรสาร -

   1. นายชนาสิน เทพบุตร ว-สถ 475
   2. นางสาวปาริชาต กีรติสิน ภ-สถ 14549
   ตั้งแต่วันที่
   09 กันยายน 2564

   ถึงวันที่
   08 กันยายน 2567

  • น 028-64
  • บริษัท สถาปนิก ดีเอ็มโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 11/1 ลาดพร้าว80แยก 20 ลาดพร้าว ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 0999800087
   เบอร์โทรสาร -

   1. นางสาวนัจพร โกศลานันต์ ส-สถ 3119
   ตั้งแต่วันที่
   31 สิงหาคม 2564

   ถึงวันที่
   30 สิงหาคม 2567

  • น 027-64
  • บริษัท เวสสุ คอลลาบอดรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 119/129132 นวมินทร์ ตำบลนวมินทร์ อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 0970392908
   เบอร์โทรสาร -

   1. นายดนัย เก่งกาจกุล ส-สถ 3406
   2. นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์ ภ-สถ 19962
   3. นายปรินทร์ จงสุขกิจพานิช ภ-สถ 20743
   ตั้งแต่วันที่
   23 สิงหาคม 2564

   ถึงวันที่
   22 สิงหาคม 2567

  • น 026-64
  • บริษัท สีดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1/144 มาลาดาโฮมแอนรีสอร์ท หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

   เบอร์โทรศัพท์ 0959505198
   เบอร์โทรสาร -

   1. นางสาวสีฟ้า ศรชัยยืน ส-สถ 3625
   ตั้งแต่วันที่
   23 สิงหาคม 2564

   ถึงวันที่
   22 สิงหาคม 2567

  • น 025-64
  • บริบัท อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 112/11 12 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

   เบอร์โทรศัพท์ 0642924565
   เบอร์โทรสาร -

   1. ว่าที่ร้อยตรีเตชธร เล็กศิริ ส-สถ 3715
   ตั้งแต่วันที่
   11 สิงหาคม 2564

   ถึงวันที่
   10 สิงหาคม 2567

  • น 024-64
  • บริษัท ไทยกานต์ บิวดิ้งเฮ้าส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 4 หมู่ที่ 1 หน้าควนบ้านพรุ ตำบลควงลัง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 08000731574

   1. นายไชยทัต แสงเปล่งปลั่ง ส-สถ 3042
   ตั้งแต่วันที่
   01 สิงหาคม 2564

   ถึงวันที่
   31 กรกฎาคม 2567

  • น 023-64
  • บริษัท ซิตี้ โซลูชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 388/10 รามคำแหง 53(จันทร์ศรีชวาลา) รามคำแหง ตำบลพลับพลา อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   1. นายคณิศร วิภาสพงศกร ส-สถ 3681
   2. นางสาววรรณวิไล วะยะลุน ภ-สถ 14188,ภ-สผ 184
   ตั้งแต่วันที่
   17 มิถุนายน 2564

   ถึงวันที่
   16 มิถุนายน 2567

  • น 022-64
  • บริษัท ไอ ไลค์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 13/155 นวมินทร์64 ตำบลนวมินทร์ อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1620249

   1. นายณฤชา คูวัฒนาภาศิริ ส-สถ 3200
   ตั้งแต่วันที่
   28 พฤษภาคม 2564

   ถึงวันที่
   27 พฤษภาคม 2567

  • น 021-64
  • บริษัท อาร์คิเทคท์ บิลท์ อาร์ท จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 79/89 ประเสริฐมนูกิจ29แยก2 ประเสริฐมนูกิจ ตำบลประเสริฐมนูกิจ อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 065-9859698

   1. นายนเรศ เทพบุญ ส-สถ 1821
   2. นายอนันต์ ตุ่มศิริ ภ-สถ 10306
   ตั้งแต่วันที่
   21 พฤษภาคม 2564

   ถึงวันที่
   20 พฤษภาคม 2567


โชว์รายละเอียด: 10