ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ22/09/2563 เวลา 10:47:55
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมปรับปรุงข้อสอบ สาขาผังเมือง ครั้งที่ 3.63
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ28/10/2563 เวลา 15:33:53
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณย่า ยาหวัง   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการตัดสินประกวดแบบ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ07/10/2563 เวลา 11:26:57
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายจุติบดี จันทรางศุ   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม เตรียมความพร้อมสถาบันการศึกษาและสมาคมที่เกี่ยวข้อง FORUM C งาน ACT Forum'20 Design+Built
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ27/10/2563 เวลา 11:31:00
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฤทัย รัตนศิลป์   สำหรับแผนก ฝ่ายการเงิน
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ24/10/2563 เวลา 15:10:01
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ29/09/2563 เวลา 13:48:44
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจเยี่ยม Online หลักสูตร ศล.บ.ออกแบบตกแต่งภายใน(ปป 2558) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ31/10/2563 เวลา 13:04:31
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ACT FORUM' 20 ครั้งที่ 7/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ31/10/2563 เวลา 13:05:58
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ07/10/2563 เวลา 10:18:36
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมร่วมของคณะทำงานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT FORUM'20 และคณะทำงานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ACT FORUM'20
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ02/11/2563 เวลา 14:02:46
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 19:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 52 รายการ