สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6611004901 ธ.ค. 66 (08:00)
01 ธ.ค. 66 (12:00)
ห้องประชุม 201
สัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานขับรถและดูแลงานอาคารสถานที่
แสดง
ยกเลิกREV6611001901 ธ.ค. 66 (09:00)
01 ธ.ค. 66 (14:00)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
คณะทำงานพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2566
แสดง
อนุมัติREV6611005401 ธ.ค. 66 (14:00)
01 ธ.ค. 66 (17:00)
ห้องประชุม 201
คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทย 9/2566
แสดง
อนุมัติREV6611005501 ธ.ค. 66 (14:00)
01 ธ.ค. 66 (17:00)
ห้องประชุม 202
คณะทำงานจัดทำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำนักงานสภาสถาปนิก ครั้งที่ 2/2566
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ