สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6406000621 มิ.ย. 64 (14:00)
21 มิ.ย. 64 (20:00)
ห้องประชุม 202
ประชุมร่วมของคณะทำงานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT FORUM'21 และคณะทำงานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ACT FORUM'21
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ