สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6507000606 ก.ค. 65 (08:00)
06 ก.ค. 65 (13:00)
ห้องประชุม 201
ประชุมกรรมาธิการ วุฒิสภา ร่าง พรบ สถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
แสดง
อนุมัติREV6507000406 ก.ค. 65 (09:00)
01 ก.ค. 65 (11:00)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
นายกสภาสถาปนิกบรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ