สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6501001525 ม.ค. 65 (08:00)
27 ม.ค. 65 (17:00)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
สอบออนไลน์ สาขาหลัก 2/2564
แสดง
อนุมัติREV6501001425 ม.ค. 65 (08:00)
27 ม.ค. 65 (17:00)
ห้องโถง ชั้น 3
สอบออนไลน์ สาขาหลัก 2/2564
แสดง
อนุมัติREV6501003827 ม.ค. 65 (13:00)
27 ม.ค. 65 (14:00)
ห้องประชุม 202
นายกหารือ Art4d
แสดง
อนุมัติREV6501004427 ม.ค. 65 (17:00)
27 ม.ค. 65 (19:00)
ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132
ACT TALK 3/65
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ