รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุม 201

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

แสดง

ห้องประชุม 202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

แสดง

ห้องประชุม 203

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

แสดง

ห้องประชุม 204

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

แสดง

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 250 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

แสดง

ห้องสอบ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

แสดง

ห้องอาหารชั้น 2

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้องโถง ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ