ห้องประชุม 201

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 201 ***

ห้องประชุม 202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
27 ม.ค. 65 (13:00)
27 ม.ค. 65 (14:00)
นายกหารือ Art4d อนุมัติฝ่ายสนับสนุน รายละเอียด

ห้องประชุม 203

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 203 ***

ห้องประชุม 204

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 204 ***

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
27 ม.ค. 65 (17:00)
27 ม.ค. 65 (19:00)
ACT TALK 3/65อนุมัติฝ่ายสนับสนุน รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 250 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
25 ม.ค. 65 (08:00)
27 ม.ค. 65 (17:00)
สอบออนไลน์ สาขาหลัก 2/2564อนุมัติฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ รายละเอียด

ห้องสอบ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสอบ ชั้น 3 ***

ห้องอาหารชั้น 2

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอาหารชั้น 2 ***

ห้องโถง ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
25 ม.ค. 65 (08:00)
27 ม.ค. 65 (17:00)
สอบออนไลน์ สาขาหลัก 2/2564อนุมัติฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ รายละเอียด